Bijstand voor zelfstandigen

Maatregelen vanwege coronavirus

Informatie over tijdelijke regelingen voor ZZP'ers, ondernemers en uitzendkrachten vindt u op corona.breda.nl. Een overzicht van overige maatregelen staat op de website van BredaBusiness.nl.

U woont in Breda, bent ondernemer of ZZP-er en heeft tijdelijk extra geld nodig om uw bedrijf te runnen of uw gezin te onderhouden. Misschien kan de gemeente u helpen met bijstand of krediet.

Onderzoeken of u in aanmerking komt, en het aanvragen van bijstand of krediet doet u via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO).

  • stap 1: ga naar de doelgroepscan van SOLO
  • stap 2: komt u in aanmerking, dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag. Uw melding komt automatisch binnen bij de gemeente. De gemeente neemt contact met u op.

Sociaal Ondernemersloket Online

Wat u moet weten

De Bbz-uitkering (Bijstandsbesluit zelfstandigen) is er voor: 

Beginnende zelfstandige

  • met een (dreigende) werkloosheidsuitkering of een wachtgelduitkering voor overheidspersoneel
  • met een gedeeltelijke werkloosheidsuitkering en is gedeeltelijk arbeidsongeschikt
  • met een partner of meerderjarig gezinslid heeft die aan de criteria voldoet
  • die werkt in het kader van de WSW
  • die tijdelijk Anw-pensioen heeft
  • die als vennoot toetreedt tot een bestaand bedrijf, maar verder aan de voorwaarden voor een beginnend zelfstandige voldoet

Gevestigde zelfstandige

  • u oefent al enkele jaren een zelfstandig beroep of bedrijf uit, en heeft hierbij al laten zien dat het beroep/bedrijf 'levensvatbaar' is

Oudere zelfstandige

  • Met een inkomen uit het bedrijf dat lager dan de bijstandsnorm, uw bedrijf bestaat voorafgaande aan de aanvraag al minstens 10 jaar achtereen.

Zelfstandige die wil stoppen met het bedrijf

  • Uw bedrijf of zelfstandig beroep is niet langer meer levensvatbaar. Het maakt niet uit hoe lang u het zelfstandig bedrijf of beroep heeft uitgeoefend.

IOAZ

  • U ontvangt een IOAZ-uitkering als u voor uw pensioen gerechtigde leeftijd uw bedrijf beëindigt. U moet het bedrijf binnen 1,5 jaar na het aanvragen van de uitkering stopzetten. Op de website van de Rijksoverheid leest u of u in aanmerking komt voor een IOAZ-uitkering.

Ondersteuning voor zelfstandigen kan bestaan uit

  • een renteloze lening
  • een rentedragende lening of starterskrediet
  • een vergoeding voor begeleidingskosten
  • een aanvulling van inkomsten tot bijstandsniveau

Voorwaarden

  • Uw bedrijf moet na de ondersteuning levensvatbaar zijn. Uw inkomen uit het bedrijf of andere inkomsten moet voldoende zijn voor u en uw gezin en voor het voortbestaan van het bedrijf.
  • U moet aan eventuele vestigingseisen voldoen.
  • U moet minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf werken, gemiddeld 23,5 uur per week.
  • Hulp van een bank of een borginstellingsfonds is niet meer mogelijk.

Afhandeltijd

De aanvraagprocedure duurt maximaal 13 weken vanaf de aanvraagdatum en ontvangst van de gevraagde gegevens. De procedure kan verlengd worden met nogmaals 13 weken.

Uw Reactie
Uw Reactie