Bezwaarschrift indienen Sociaal Domein

Algemeen

De gemeente neemt besluiten over uw bijstandsuitkering, bijzondere bijstand, Wmo ondersteuning, schuldhulpverlening of jeugdzaken. Heeft u een vraag over het besluit, bel dan met de medewerker die het besluit heeft genomen. De medewerker beantwoordt uw vragen en legt het besluit uit. Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift indienen kan tot 6 weken na verzending van het besluit.

Filmpje

Bezwaarschrift indienen, hoe gaat dat?

Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift

Informele afhandeling

Mogelijk is uw bezwaar geschikt voor een informele oplossing. Dan belt een medewerker van de gemeente u binnen 5 werkdagen om te bespreken wat er speelt en wat u verwacht. Samen met u onderzoeken we de mogelijkheden.

Formele afhandeling

Is uw bezwaar niet geschikt voor een informele aanpak of heeft u wel een gesprek gehad maar u bent het toch niet eens met het besluit? Dan handelt de gemeente uw bezwaarschrift formeel af. Een andere medewerker kijkt dan opnieuw naar uw bezwaar.

Hoorzitting

U kunt uw bezwaarschrift toelichten tijdens een hoorzitting. Dat is niet verplicht. Bij een hoorzitting kunt u vragen stellen aan juridisch medewerkers. Zij stellen vragen en geven uitleg over de procedure. Ook krijgt u een toelichting op het besluit.

Beslistermijn

Na de indieningstermijn van 6 weken heeft de gemeente 12 weken om te beslissen op uw bezwaarschrift. Verlengen kan eenmalig met 6 weken. U ontvangt dan bericht.

Weet u niet zeker of u een bezwaar moet indienen of een andere procedure moet volgen? Gebruik de keuzehulp

Indienen met DigiD Form with eIDAS

Goed om te weten

Bezwaar indienen

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen. De brief met uw bezwaar stuurt u naar:

College van Burgemeester en Wethouders
Team Juridische zaken sociaal economisch domein
Postbus 1149
4801 BC Breda

Beroep indienen

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift kunt u - binnen 6 weken na de beslissing op uw bezwaarschrift - in beroep gaan bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Voor het instellen van beroep is in het algemeen een griffierecht verschuldigd. Stuur uw beroepschrift naar:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Sector Bestuursrecht
Postbus 90006
4800 PA Breda

Digitaal beroep

U kunt ook digitaal in beroep gaan bij de rechtbank.