Belastingkantoor (Gasthuisvelden West)

Het is de bedoeling dat het gebouw gesloopt wordt er dat op de plaats van het voormalige belastingkantoor een nieuwe woonwijk komt. Die heeft voorlopig de naam Seeligkwartier.

Uit onderzoek in 2023 bleek dat er vleermuizen in het gebouw wonen. Dat is een beschermde diersoort in Nederland. Voor die dieren is in de omgeving van het voormalig Belastingkantoor nieuwe nestruimte gemaakt.
Om te voorkomen dat er ongewenste situaties in en om het gebouw gaan ontstaan, verzorgt het bedrijf Gapph sinds januari 2023 het leegstandbeheer voor het voormalig Belastingkantoor. Dit betekent dat het pand in gebruik wordt gehouden op de begane grond en eventueel de eerste verdieping.