Oude Bredaseweg: ontwikkeling woningen

Start planologische procedure vanaf voorjaar 2022, verwachte start bouw: 2023

Hilva Vastgoed ontwikkelt aan de Oude Bredaseweg 8 nieuwe woningen in nauwe samenspraak met de gemeente Breda. Een eerste plan met woningen bedoeld voor senioren is inmiddels opgeleverd. Dit project komt daarmee tegemoet aan de grote vraag om woningen in die categorie. Direct omwonenden zijn door de ontwikkelaar gedurende het proces geïnformeerd en betrokken.

Tijdlijn

Vanaf april 2022

Start planologische procedure (voorheen bestemmingsplan wijzigingsprocedure)

Vanaf 2023

Verwachte start bouw

Ook interessant

Ontwerpbestemmingsplan Bavel, Oude Bredaseweg ong.

Bavel Oude Bredaseweg
Foto: Edwin Wiekens

Verzoek realisatie 8 woningen

Lees het nieuwsbericht van 31 oktober 2022