Jack van Gilsplein: ontwikkelingen

Verwachte afronding plan: voorjaar 2023

Een plein vol terrassen in de zomer, mogelijkheden om een concert te organiseren, het evenement Bavel Anno, de Koningsdagvrijmarkt en een plein met veel groen. Dat zijn een aantal wensen van mensen uit Bavel die blijken uit de Dorpsvisie Bavel 2030. 

De themagroep ‘Leven & Ontspannen’ van het co-creatieproces Samen aan de slag voor Bavel onderzoekt de mogelijkheden om van het Jack van Gilsplein een echt dorpsplein te maken. Ook onderzoeken ze de mogelijkheden om de huidige parkeerplaatsen op het plein te compenseren op een andere plek in de omgeving.

Tijdlijn

Voorjaar 2023

Oplevering Gebiedsvisie Bavel 2040 met daarin de visie voor het nieuwe Jack van Gilsplein

Ook interessant

Uitkomsten enquête Hart van Bavel

Overzicht Jack van Gilsplein
Foto: Gemeente Breda

Uitkomsten van de enquête in 2022

Lees het bericht