Ik ben aan de slag voor Bavel, omdat de krachten bundelen super nuttig en interessant is

Sinds het najaar van 2022 werken zo’n 35 mensen vanuit Bavel en de gemeente Breda intensief samen aan de Gebiedsvisie Bavel 2040. Een toekomstbeeld van en voor het dorp met nieuwe woningen, meer ontmoetingsplaatsen, een plek voor verenigingen en meer ruimte voor bedrijven en natuur. In verschillende themagroepen beraden de betrokkenen zich om het fundament te leggen voor de toekomst van Bavel. Wie zijn deze mensen en wat drijft hen om bij te dragen aan dit proces? We vragen het ze in de reeks “Ik ben aan de slag voor Bavel, omdat…”. We trappen af met Ronald van Heeringen, adviseur Wonen bij de Gemeente Breda en voorzitter van de themagroep Wonen.

Wat is jouw relatie met Bavel?

“Ik ken Bavel in eerste instantie van de zoektocht naar een woning tien jaar geleden. Bavel is het toen niet geworden, ik woon nu aan de andere kant van Breda. Maar het dorpse sprak mij wel meteen aan. Ik ben ook opgegroeid in een soortgelijk dorp in de provincie Utrecht. Dus dat ik nu tien jaar later in Bavel meedenk over de toekomst van woningbouw in het dorp, maakt de cirkel wel grappig rond.”

Waarom ben jij aan de slag voor Bavel en welke expertise neem je mee in dit proces?

“Ik ben gevraagd vanuit de gemeente Breda om in dit proces te stappen vanuit mijn expertise als adviseur Wonen. En daar hoefde ik niet lang over na te denken. Zulke processen zijn echt leuk. Je organiseert gezamenlijke denkkracht en bundelt de krachten waardoor er veel ideeën en creativiteit naar boven komt. En het oplossend vermogen wordt een stuk groter als je inwoners laat meedenken. Dat zie ik nu al terug bij ‘Samen aan de slag voor Bavel’: mensen zijn enthousiast, hebben veel kennis en denken creatief mee. Ik heb daardoor zeker vertrouwen in dit proces. En met mijn expertise en rol als voorzitter kan ik enerzijds kaders aangeven vanuit de gemeente en anderzijds uit de lokale kennis van inwoners putten.”

Wat hoop je dat de uitkomst wordt?

“Misschien een beetje cliché, maar ik hoop echt dat inwoners blij gaan zijn met de visie en de kaders die we gaan opleveren. Dat inwoners denken: ‘in dit toekomstige Bavel wil en kan ik blijven wonen’. Niet iedereen zal het natuurlijk 100 procent eens zijn met wat wij in de themagroep Wonen nu bedenken, maar ik hoop dat mensen wel tevreden zijn met de manier waarop we tot bepaalde keuzes zijn gekomen.”

Hoe kunnen anderen aan de slag gaan voor Bavel?

“Op zaterdag 21 januari organiseren we een wintermarkt van 11.00 tot 14.00 uur in de Tussendûr, het gebouw van de oude Spindel. Tijdens dit evenement kunnen inwoners het gesprek met ons aangaan en meedenken. Want het is toch leuk om na te denken over de plek waar je woont? Zeker als je nog van plan bent er lang te wonen. Dat vind ik zo positief aan dit proces: je kan meewerken aan je eigen toekomst in Bavel. Maak daar dus zeker gebruik van!”

Meer informatie over het co-creatieproces ‘Samen aan de slag voor Bavel