Bavelnaren volop geïnteresseerd in toekomstvisie op hoofdlijnen

Het team van ‘Samen aan de slag voor Bavel’ komt steeds dichter bij de definitieve uitwerking van de Gebiedsvisie Bavel 2040: een toekomstplan van en voor het dorp. Op dit moment ligt er een gebiedsvisie op hoofdlijnen, met vijf Bavelse toekomstprincipes. Op dinsdag 18 april zijn de principes tijdens een informatieavond in Korenmolen De Hoop met veel geïnteresseerde inwoners gedeeld. Daar kwamen zowel positieve als een aantal kritische reacties op die worden meegenomen richting het einddocument.

Het fundament leggen waarmee Bavel vooruit kan

In 2 presentatierondes werden inwoners geïnformeerd over de gebiedsvisie op hoofdlijnen. Deze presentatie is eerder ook gedeeld met het College van B&W en de gemeenteraad van Breda. Wethouder Quaars opende de eerste presentatieronde. Hij gaf inwoners het volgende mee: "Waar we in Bavel mee bezig zijn, is een nieuw proces. We maken een visie voor het dorp, voor het dorp, met het dorp. Dat laat alleen al het feit zien dat Arnoud Klep, voorzitter van de Dorpsraad Bavel, deze maand aanwezig was tijden een collegevergadering. Dat is tof en geeft aan dat we met een uniek traject te maken hebben. Daar ben ik trots op."

Arnoud Klep gaf op zijn beurt aan dat het co-creatietraject uniek en bijzonder is. “Maar het is ook geen tovermiddel. Er zijn nog steeds zaken waar we het niet met elkaar eens zijn. Toch hebben we het idee dat we met deze visie het fundament kunnen leggen waarmee Bavel 10 à 20 jaar vooruit kan.”

Daarna nam Jasper Vlek van adviesbureau LOS stadomland het stokje over en informeerde inwoners over de 5 principes van de gebiedsvisie:

  1. een groenblauwe mantel rond Bavel
  2. een levend dorpshart voor ontmoeten en speciaalzaken
  3. kenmerken en kwaliteiten van dorps wonen
  4. mogelijke meerwaarde van een bedrijventerrein als het er komt
  5. het STOMP-principe: gezonde en duurzame mobiliteit.

Lees de volledige presentatie 

Procesbegeleider Peter van der Velden sloot de informatierondes af met een algemene rondvraag, waarna inwoners werden begeleid naar de informatiemarkt. Op de informatiemarkt konden inwoners met het team van ‘Samen aan de slag voor Bavel’ in gesprek over de vijf principes en hun reactie achterlaten.

Grote betrokkenheid in het dorp

Al bij de Bavelse wintermarkt bleek de betrokkenheid van het dorp al groot te zijn. Dat was tijdens de informatieavond niet anders. Ruim 100 bezoekers kwamen op de informatiemarkt af en dachten constructief mee over de visie.

Vervolgstappen

Komende maand worden alle reacties uit het dorp, de gemeenteraad en het college goed overwogen en verwerkt in een definitieve versie van de Gebiedsvisie Bavel 2040. Naar verwachting wordt de gebiedsvisie dit voorjaar aan de gemeenteraad van Breda aangeboden.