Start Week van de Wijk!

Tijdens de Week van de Wijk in Heusdenhout. Van 20 t/m 26 mei, kunnen inwoners meedenken over de toekomst van Heusdenhout. Dit kunnen zij doen aan de hand van een vragenlijst die digitaal of op papier kan worden ingevuld. De Week van de Wijk is een initiatief van gemeente Breda, wijkraad Heusdenhout, WonenBreburg en Laurentius. Deze partijen werken samen met inwoners aan een wijkplan voor Heusdenhout.

Inwoners zijn de kenners 

Niemand kent Heusdenhout beter dan wie er woont, werkt en op bezoek komt. U weet wat al goed is en wat beter kan in de wijk. Waar is er vraag naar nieuwe speeltuinen of bankjes? Waarover maakt u zich zorgen? Waar ziet u graag meer groen? En hoe ziet u Heusdenhout over 10 jaar? Uw wensen en vragen horen we graag tijdens de Week van de Wijk.  

Vragenlijst 

In 2021 heeft de wijkraad Heusdenhout een enquête afgenomen waarmee al veel informatie opgehaald is. De vragen die nu worden gesteld, gaan wat dieper in op een aantal onderwerpen. Zo halen we op wat er speelt in de wijk, wat beter kan en waar behoefte aan is.  

Ophaal- en inleverpunten 

De vragenlijst kan online of op papier worden ingevuld. Alle inwoners van Heusdenhout krijgen een flyer in de brievenbus met een link naar de digitale vragenlijst. Wilt u de vragenlijst liever op papier invullen? Bij deze punten kunt u de vragenlijst doordeweeks ophalen en inleveren: 

  • Wijkcentrum ’t Houwke: Grote Houw 227 
  • Kapsalon Knip en Knap: Bisschopshoeve 24 
  • Paramedisch centrum: Wilderen 2 
  • BS De Weilust: Draaiboom 12