Regelgeving beperkt professionaliteit kunstmakers met (cognitieve) beperking

Tiuri gaat hierover in gesprek met bewindspersonen

Hoog bezoek bij de werkplaats van Tiuri vandaag. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Conny Helder én de staatssecretaris van Cultuur en Media Fleur Gräper-van Koolwijk brachten gezamenlijk een werkbezoek aan Tiuri. Tiuri is de theaterwerkplaats voor mensen met een beperking waar talentontwikkeling en professionele kunstenaars samen komen. Dat twee bewindslieden van verschillende departementen samen een werkbezoek hebben gebracht aan Tiuri benadrukt het belang van inclusie in de podiumkunsten en onderstreept de centrale rol die Tiuri hierin speelt. 

Talent ontdekken  

Tiuri, opgericht in 2003, is een culturele instelling die zich richt op inclusieve talentontwikkeling binnen de podiumkunsten. Tiuri gelooft dat iedereen talenten heeft en het recht heeft om deze te ontwikkelen. Vanuit het speciaal onderwijs of vrijetijdsactiviteiten in Breda en Roosendaal ontwikkelen spelers met een (cognitieve) beperking hun artistieke talent. Ze volgen hiervoor een stappenplan dat is ontwikkeld door Tiuri. Elke stap brengt de speler dichter bij de wereld van professionele podiumkunsten.

Doel werkbezoek  

Het werkbezoek ging over het verbeteren van beleid en regelgeving voor kansengelijkheid in de culturele sector. Het model van Tiuri reikt van dagbesteding tot professioneel theater. Podiumkunstenaars met een Wet langdurige zorg-indicatie die (naar een dagbesteding gaan en) zich tot professioneel performer ontwikkelen krijgen door bestaande regelgeving niet dezelfde kansen als mensen zonder beperking. Dit wil Tiuri voor de hele culturele sector veranderen. De bewindslieden gingen hierover in gesprek met deskundigen uit de zorg, de cultuursector en het onderwijs. Ze hebben ook kennis gemaakt met de Tiuri werkplaats en de voorstelling "You and Me and all the Others" van Compagnie Tiuri bijgewoond. Bredase wethouder Marike de Nobel en wethouder Evelien van der Star van Roosendaal waren als ambassadeurs aanwezig bij dit werkbezoek.  

Ik ben ontzettend trots op Tiuri en de missie die zij uitdraagt! In Breda vinden we het belangrijk dat íedereen meedoet en zijn talenten ontwikkelt. Het talentontwikkelingsmodel, maar ook de voorstellingen van Tiuri, zijn hier in Nederland en steeds meer daarbuiten een uniek voorbeeld van. Breda omarmt Tiuri als professionele culturele instelling met een meerjarige subsidie. Sinds kort behoort Tiuri ook tot de culturele basisvoorzieningen van Breda!

Wethouder Marike de Nobel (Cultuur)