Puzzel van wegwerkzaamheden; hoe gaat dat?

Hoe komen wegwerkzaamheden tot stand? Van plan tot uitvoering: in dit artikel kom je erachter hoe dit in zijn werk gaat.

Een stad staat nooit stil. Dat geldt ook voor Breda. Voor veel ontwikkelingen moet er weleens een weg afgesloten worden. Bijvoorbeeld voor een evenement, de bouw van nieuwe woningen of om de stad nog mooier te maken. Hoewel het soms misschien lijkt alsof ‘heel de stad op slot zit’, maken we altijd een zorgvuldige planning welke werkzaamheden wanneer plaatsvinden. Zo voeren we ze zo veilig en efficiënt mogelijk uit en proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Lees hier hoe dit proces in zijn werk gaat en hoe een planning tot stand komt.

Binnen de gemeente is er een club professionals die zich bezighoudt met de wegwerkzaamheden in de stad. Dit zijn de verkeersplanoloog, de verkeersopzichter, de adviseur mobiliteit en de planning- en bereikbaarheidscoördinator. De verkeersplanoloog is bekend met het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden en weet waar zoal rekening mee gehouden moet worden. De verkeersopzichter houdt zich bezig met de fysieke maatregelen buiten, bijvoorbeeld als een weg afgesloten moet worden. De adviseur mobiliteit bekijkt waar het verkeer naar omgeleid wordt en de planning- en bereikbaarheidscoördinator controleert of alle werkzaamheden in Breda goed op elkaar zijn afgestemd.

Stap 1: ‘iemand’ doet een aanvraag

Een wegafsluiting begint bij ‘iemand’ die een aanvraag doet. Dit kan de gemeente zijn, maar ook een externe partij zoals een grote projectontwikkelaar. Uiteraard moet er budget aanwezig zijn om de nodige werkzaamheden uit te kunnen voeren. Komt de aanvraag van een externe partij? Dan regelen zij hun eigen budget. Daarnaast moet de aanvragende partij een zogenoemde wegbeheerdertoestemming krijgen. Dat betekent dat alle tijdelijke verkeersmaatregelen op de weg worden getoetst op basis van de geldende richtlijnen. Dat geldt zowel voor een externe partij die een aanvraag doet als voor de gemeente.

Als alles akkoord is, worden de werkzaamheden op een bepaald moment uitgevoerd. Aan de club professionals de taak om te bedenken wanneer en hoe.

Stap 2: wanneer en hoe?

Het team kijkt naar de planning en de wensen van de aanvrager. Dat gebeurt altijd in relatie tot de bereikbaarheid van de omgeving. Zo wil een evenementenorganisator of een projectontwikkelaar meestal een zo riant mogelijk evenementen- of werkterrein. Daarvoor vragen ze dan vaak om een volledige wegafsluiting met een ruime doorlooptijd; dit geeft bewegingsruimte bij wegafzettingen en speelruimte voor eventuele uitloop. Echter, dit staat haaks op een goede bereikbaarheid van de directe omgeving. De oplossing lijkt dan om kleine werkvakken met krappe doorlooptijden te geven om daarmee de overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar ook dit is niet altijd efficiënt. Want, als tijdens de uitvoering blijkt dat de maatregelen uitgebreider moeten en de doorlooptijd langer, geeft dit vaak een stuk meer overlast.

Aan ons de taak om zowel voor de aanvrager als de directe omgeving de meest efficiënte maatregelen te nemen. We maken dus continu een afweging tussen de belangen van alle partijen die gevolgen ondervinden van de wegafzettingen. Dat brengt ons bij stap 3: de planning.

Stap 3: past het in de planning?

Het kan zijn dat in de buurt van het aangevraagde project al een wegafsluiting is. Daarom wordt altijd gekeken of het wegennet rondom de toekomstige wegafsluiting voldoende beschikbaar is en blijft. De stad moet immers bereikbaar blijven. Daarnaast is het zaak dat werkzaamheden zo min mogelijk overlast met zich meebrengen. Hoewel we overlast nooit helemaal kunnen voorkomen, proberen we werkzaamheden zoveel mogelijk te plannen in rustige periodes. Bij grote wegen, zoals de noordelijke rondweg, monitoren we het verkeer met telpunten en meetsystemen. En dan blijken de minder drukke periodes bijna altijd in de zomer te zijn. Dat is precies de reden waarom in de zomermaanden vaak aan de weg wordt getimmerd. Letterlijk dus!

Stap 4: het puzzelen kan beginnen

Nadat een helder opgezet plan (met wie, wat, wanneer en hoe) op tafel ligt, begint het puzzelen. Met als doel om de geplande wegwerkzaamheden zo veilig en efficiënt mogelijk uit te voeren.

De grote uitdaging hierbij is om al vroeg in het proces helder te hebben ‘waar we het verkeer moeten laten’. Dan stellen we onszelf een aantal vragen. Moet een straat afgezet worden? Kan er misschien een rijstrook overblijven? Zijn er geen andere omleidingen in de buurt? Sluit je geen belangrijke busroute af? Blijft alles bereikbaar voor nood- en hulpdiensten? Bij het beantwoorden van die vragen staan veiligheid, efficiëntie en bereikbaarheid altijd voorop.

Stap 5: informeren

Als bekend is wat de precieze plannen zijn, kan de uitvoering beginnen. Voor het zover is, worden omwonenden en andere betrokkenen geïnformeerd. Dat gebeurt met bijvoorbeeld gele borden op straat, grote schermen of met het bekende Breda Bericht.

Een kaart met alle wegwerkzaamheden

Wie wil weten welke wegwerkzaamheden er zijn of op de planning staan, kan terecht op: Wegwerkzaamheden