Planning: een wijkplan voor Heusdenhout

De komende jaren staan er heel wat grote projecten gepland in Heusdenhout. We willen ervoor zorgen dat Heusdenhout een fijne en groene wijk blijft om te wonen, werken en bezoeken. Daarom maken gemeente Breda, wijkraad Heusdenhout, WonenBreburg en Laurentius met inwoners een wijkplan voor Heusdenhout. Daarin staan acties voor de toekomst.  

De planning

Het wijkplan maken we stap voor stap en samen met u.

  • In mei starten we tijdens de Week van de Wijk (20 t/m 26 mei) met een uitgebreide vragenlijst waarin iedereen zijn of haar ideeën kan doorgeven. 
  • Op 12 juni organiseren we thematafels. We gaan dan dieper in gesprek over onderwerpen die spelen in de wijk. U kan meedoen met deze thematafels. Eind mei informeren we u over de thema’s en de manier waarop u zich kan inschrijven.
  • In september vragen we een laatste keer om uw ideeën. U denkt mee over de acties waar we al in 2025 mee starten.
  • Tot slot brengen de samenwerkende organisaties alles samen. Eind 2024 presenteren we het definitieve wijkplan.
     

Tijdlijn

November 2024

Definitieve versie Wijkplan Heusdenhout

September 2024: Week van de Wijk

Toetsen van het concept Wijkplan en acties voor 2025 ophalen.

Juli en augustus 2024

Conceptversie schrijven van het Wijkplan Heusdenhout.

12 jun 2024i: Thematafels

Verdiepende bijeenkomsten met kinderen en volwassenen.

20 t/m 26 mei 2024: Week van de wijk:

Vul vanaf 20 mei de vragenlijst in en geef jouw mening over en ideeën voor de wijk door.