Oekraïense ambassadeur ondersteunt voortzetting Oekraïense School in Breda

Vandaag bezocht de Oekraïense ambassadeur, Oleksandr Karasevych,
de Oekraïense School in Breda. Het bezoek stond in het teken van het unieke onderwijsinitiatief voor Oekraïense kinderen in de regio. Het bezoek was naast een kennismaking ook een steunbetuiging voor het voortbestaan van de school. De school moet namelijk deze zomer, volgens de wet- en regelgeving, haar deuren sluiten. Dit tot grote teleurstelling van leerlingen, ouders, onderwijsinstellingen en gemeente. 

Voorbeeld van passend onderwijs

In 2023 werd de Tijdelijke Onderwijsvoorziening (TOV) ISK+ voor Oekraïense kinderen op verzoek van de gemeente aangevraagd door de besturen van Curio en Markant-LeerSaam. Dankzij de samenwerking van verschillende onderwijsbesturen hebben 94 Oekraïense kinderen sindsdien onderwijs gevolgd op Oekraïense School in Breda, waarbij een uniek concept werd geïntroduceerd. De school biedt eenderde van de lessen in het Nederlands en tweederde in de Oekraïense taal, waardoor leerlingen twee perspectieven behouden: terugkeer naar Oekraïne of doorstroom in het Nederlandse onderwijssysteem.

Met de Oekraïense School voorkomen we thuiszitters en bieden we jongeren een toekomst zowel in Oekraïne als in Nederland.

Arjen van Drunen
Wethouder inburgering

Wethouder Arjen van Drunen benadrukt het belang van deze vorm van onderwijs: “Als gemeente willen we passend onderwijs bieden. Met de Oekraïense school doen we dat. We bieden namelijk onderwijs wat het beste past bij deze kinderen. We voorkomen thuiszitters en bieden jongeren een toekomst zowel in Oekraïne als in Nederland. En doordat Oekraïense docenten lesgeven aan Oekraïense kinderen hebben we het lerarentekort te lijf kunnen gaan. Door de Oekraïense school in de huidige vorm lijkt nu een streep te worden gezet, waardoor passend onderwijs in het gedrang dreigt te komen.”

Steun van Oekraiense ambassadeur

Het bezoek van de Oekraïense ambassadeur aan Curio ISK+ laat zien dat het perspectief dat we deze Oekraïense jongeren bieden belangrijk is. Ambassadeur Karasevych: “Veel ouders kijken uit naar het moment dat zij kunnen terugkeren naar Oekraïne. Ze willen hun kinderen daarop voorbereiden. Een school als deze zorgt ervoor dat jongeren voorbereid worden op die terugkeer. Maar ook dat zij tijdens hun verblijf in Nederland goed kunnen meekomen en onderdeel worden van de Nederlandse samenleving.” Rob Neutelings, bestuursvoorzitter bij Curio, voegt hier nog aan toe: “Voor de meeste leerlingen was het dubbel perspectief de reden om überhaupt naar school in Nederland te gaan. Je denkt: ze zijn toch leerplichtig. Maar alsnog zaten de meesten thuis. Doordat we ze nu een dubbel perspectief kunnen bieden: instromen in het Nederlandse en het Oekraïense onderwijs, komen ze gemotiveerd naar school. Laat de school nog 1 jaar bestaan zodat we alle leerlingen goed kunnen opleiden. Laat hen niet aan hun lot over.”

Tijdelijke regeling stopt

De besturen van Curio en Markant-LeerSaam vroegen in 2023 gezamenlijk de Tijdelijke Onderwijsvoorziening (TOV) voor ISK+ (de Oekraïense school in Breda) aan. Het ministerie van OCW had hiervoor een tijdelijke regeling in het leven geroepen, die afloopt op 14 juli 2024. Beide besturen pleiten om de school langer open te houden. Er worden op dit moment gesprekken gevoerd met het ministerie om te kijken of dit mogelijk is. Het verzoek om extra tijd om de school uit te faseren in het schooljaar 2024-2025 sluit ook meer aan op de verlengde tijdelijke beschermingsstatus van de Oekraïense ontheemden, die op dit moment loopt tot maart 2025. Het huidige onderwijs biedt alle leerlingen de mogelijkheid om het B1-niveau voor Nederlands haalbaar te maken.