Hoe zit het nu met 't Zoet

2 jaar geleden werden de gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant samen eigenaar van het terrein van de voormalige suikerfabriek in Breda. Een gebied van 26 hectare (ruim 38 voetbalvelden!) aan de noordwestkant van het historische stadscentrum van Breda. Een plek die veel Bredanaars kennen; al was het maar vanwege de geur die er hing als de suikerbietencampagne in volle gang was. De nieuwe naam voor het gebied is dan ook een verwijzing naar de oude functie: ’t Zoet. De Sweetspot van Brabant.

Het is de bedoeling dat hier een unieke plek aan de rivier de Mark ontstaat. Om te wonen, werken, verblijven en recreëren. Op een steenworp afstand van het Bredase station. Zoiets realiseer je niet zo maar even. Breda heeft hier de eenmalige mogelijkheid iets heel bijzonders te maken. En dat vraagt tijd.

Hoog tijd om bij te praten met Eddie Förster, wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening:

De eerste stappen zijn gezet!, steekt Eddie van wal. In 2023 zag het ‘Toekomstperspectief 2040 – Proef ’t Zoet’ het licht. Nog geen in beton gegoten plan, maar een raamwerk om de verdere invulling van deze unieke locatie de komende jaren vorm en inhoud te geven. Samen met een breed scala aan bewoners, ondernemers en organisaties bouwen aan de plannen voor ’t Zoet. Om met elkaar te delen hoe we dit gebied kunnen transformeren tot een voor Breda ongekende hoogstedelijke en internationale plek. Een stadsdeel dat we in Breda nog niet in deze vorm en op deze schaal kennen. Het is een unieke kans, die eens in je leven voorbij komt, en dat verdient niets minder.

Waar zijn de gemeente en de provincie nu mee bezig?

“Met een heleboel dingen! Momenteel werken we vooral achter de schermen aan de ontwikkeling van ’t Zoet. Dat betekent dat het raamwerk uit het toekomstperspectief in technische zin wordt uitgewerkt. Daarnaast moeten we een heleboel onderzoeken doen. Die gaan onder andere over de bodemkwaliteit, natuur, geluid en veiligheid in relatie tot het spoor. Die onderzoeken zijn nodig om de locatie geschikt te maken voor toekomstige woningbouw. Een goed voorbeeld hiervan is dat de bodem gesaneerd moet worden en de nog aanwezige resten van de fundering van de oude suikerfabriek voor een deel verwijderd moeten worden. Ook moet het bestemmingsplan aangepast worden, zodat we omgevingsvergunningen kunnen verlenen om te kunnen bouwen. Parallel daaraan worden ontwikkelaars, woningcorporaties en andere partijen geselecteerd die op ’t Zoet kunnen bouwen”. 

Want wanneer start de bouw van woningen op ’t Zoet?

“Het terrein is groot en er is veel ruimte. Maar het is nu nog niet geschikt om woningen en andere voorzieningen op te kunnen bouwen. Bovendien moeten we ook eerst de infrastructuur aanpassen. Je moet dan denken aan wegen aanleggen, trottoirs, fietspaden en dat soort zaken. Na alle voorbereidingen zullen die werkzaamheden naar verwachting beginnen in 2026 of 2027. De start van de bouw van de eerste woningen start meteen daarna. In de periode tussen 2028 – 2030 worden de eerste woningen op ’t Zoet opgeleverd. We hebben trouwens als gemeente afspraken gemaakt met de rijksoverheid om vóór 2030 gestart de zijn met de realisatie van een fors aantal woningen en voorzieningen op ’t Zoet”. 

En wat gebeurt er in de tussentijd op ’t Zoet?

Vanaf het moment dat we de sleutels van het terrein hebben, worden er gratis rondleidingen gegeven door Breda Promotions. Als je er rondwandelt ervaar je pas wat een bijzonder gebied dit is. Tijdens de rondwandeling krijg je het verhaal over het verleden, heden en de toekomst van ’t Zoet te horen. Verder is er natuurlijk het stadspark met de Suikerklontjes erin. En er is een aantal bedrijven tijdelijk op ’t Zoet gevestigd, die zich bezighouden met circulariteit. De komende jaren kunnen mensen ook weer genieten van een aantal evenementen op ’t Zoet.
Samen met Breda Marketing zijn we nu aan het bekijken of we op korte termijn kunnen starten met een tijdelijke invulling en of activiteiten op delen van ’t Zoet. Daarbij zijn thema’s als Hoogstedelijk, Water en Verbondenheid belangrijke criteria.