Gemeente huurt Ingenhousz als tijdelijke woonlocatie voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders

Vanaf juni wordt het pand aan het Dr. Ingenhouszplein 42 een tijdelijke woonvoorziening voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders. Het pand beschikt over zelfstandige woonruimtes en heeft een woonbestemming. Het pand is daardoor op korte termijn inzetbaar voor de huisvesting van ongeveer 200 mensen. Naar verwachting gaan de eerste bewoners er vanaf juni 2024 wonen. De gemeente huurt het pand voor een periode van 3 jaar. De gemeenteraad neemt op korte termijn een besluit over het beschikbaar stellen van de financiële Rijksmiddelen voor de doorstroomlocatie.

Met de huur van het pand aan het Dr. Ingenhouszplein kunnen we ervoor zorgen dat Oekraïense gezinnen in passendere woonruimte kunnen gaan wonen. En door mensen op te vangen die in Nederland mogen blijven, dragen we bij aan het verminderen van de druk op asielzoekerscentra.

Wethouder Arjen van Drunen (wonen)

Arjen van Drunen, wethouder wonen: “We zijn continu op zoek naar plekken in de stad waar we woonruimte kunnen realiseren. Voor nieuwe koopwoningen, (tijdelijke) sociale huurwoningen voor bijvoorbeeld starters én opvang voor vluchtelingen. Met de huur van het pand aan het Dr. Ingenhouszplein kunnen we ervoor zorgen dat Oekraïense gezinnen in passendere woonruimte kunnen gaan wonen. En door mensen op te vangen die in Nederland mogen blijven, dragen we bij aan het verminderen van de druk op asielzoekerscentra. Door Ingenhousz te huren zorgen we er bovendien voor dat de wachtlijst voor sociale huurwoningen voor andere woningzoekenden in onze stad niet toeneemt”. 

Oekraïense vluchtelingen 

Op dit moment verblijven ruim 600 Oekraïense vluchtelingen in de Koepel in Breda. De meeste mensen wonen hier al sinds de oorlog twee jaar geleden uitbrak. Het gebied waar zij vandaan komen is nog niet veilig genoeg om terug te keren. De Koepel is met name geschikt voor kortdurende opvang van volwassenen. Gemeente Breda heeft daarom besloten een aantal Oekraïense gezinnen naar Ingenhousz te verhuizen. In de flexibele opvanglocatie De Koepel ontstaat hierdoor ruimte om andere Oekraïners en asielzoekers op te vangen. De rijksoverheid beraadt zich nog over de tijdelijke beschermingsstatus die Oekraïense vluchtelingen binnen Europa/Nederland hebben, die loopt af in maart 2025. Tot die tijd kunnen zij in ieder geval in Ingenhousz verblijven.  

Statushouders 

In een ander deel van Ingehousz komen statushouders te wonen. Statushouders zijn mensen die ooit gevlucht zijn uit hun eigen land en waarvan het Rijk heeft besloten dat zij in Nederland mogen blijven. Breda moet dit jaar ongeveer 500 statushouders in de stad opnemen. Veel van deze mensen verblijven nu nog in een asielzoekerscentrum omdat die woningen er niet zijn. Om ervoor te zorgen dat statushouders uit kunnen stromen uit de asielzoekerscentra, heeft het Rijk aan Breda een subsidie verstrekt om een doorstroomlocatie te realiseren. Dat is een plek waar statushouders tijdelijk kunnen wonen. Deze doorstroomlocatie geeft de gemeente de tijd om zorgvuldig te bepalen naar welke woning en welke wijk iedere statushouder het beste kan uitstromen. En statushouders kunnen alvast starten met hun inburgering en zoeken naar werk zodat zij zo snel mogelijk echt inwoner van Breda kunnen worden. 

Op 27 mei is een informatieavond voor omwonenden. U kunt zich digitaal aanmelden of via telefoonnummer 14 076.

Doordat de locatie aan Dr. Jan Ingenhouszplein al over zelfstandige woonruimtes beschikt, kunnen nieuwe bewoners hier snel terecht. Zo dragen we als stad bij aan een verlichting van de druk op de landelijke asielketen.

Wethouder Carla Kranenborg - van Eerd (internationalisering)

Carla Kranenborg - van Eerd, wethouder internationalisering: “Doordat de locatie aan Dr. Jan Ingenhouszplein al over zelfstandige woonruimtes beschikt, kunnen nieuwe bewoners hier snel terecht. Zo dragen we als stad bij aan een verlichting van de druk op de landelijke asielketen. En om ervoor te zorgen dat het op en om de nieuwe doorstroomlocatie leefbaar en veilig blijft voor de nieuwe bewoners en de omwonenden, is er dag en nacht een beheerder aanwezig waar bewoners en omwonenden terecht kunnen met vragen.”

Wonen in Breda 

In Breda zoeken verschillende groepen mensen een plek om te wonen. Terwijl er onvoldoende woningen zijn om aan de grote vraag te voldoen. Daarom wordt gezocht naar structurele én tijdelijke oplossingen. We zoeken daarbij naar eenvoudige opvang voor mensen die hier kort verblijven. En als mensen hier langere tijd (blijven) wonen, hoort daar ook een woonplek met een meer duurzaam karakter bij. Zoals ook in de woonvisie te lezen is, zet Breda ook de komende jaren fors in op de bouw van nieuwe woningen. Tot 2040 moeten er 25.000 woningen bijkomen. Maar die zijn er niet nú of op korte termijn. Om op korte termijn toch woonruimte en doorstroming te creëren wordt ook ingezet op tijdelijke oplossingen. Zo is er al een flexibele opvanglocatie in het Koepelcomplex, komen er verschillende doorstroomlocaties en er wordt er al hard gebouwd aan tijdelijke woningen. Verschillende manieren om alle Bredanaars de mogelijkheid te bieden te bouwen aan hun toekomst.