Frankenthalerstraat voorkeurslocatie huisvesting gemeentelijke afdelingen

De gemeente Breda wil de 1.100 medewerkers van de afdelingen Uitvoering, Afvalservice en Werk huisvesten aan de Frankenthalerstraat/Charles Petitweg. Aan de gemeenteraad wordt daarom een voorbereidingskrediet gevraagd voor verder onderzoek. 

De afdelingen werken nu op 13 verschillende locaties inclusief de kantoren. Veelal gaat het om bijzondere voorzieningen, zoals een milieustraat, op- en overslag, kringloopwinkel Vindingrijk en losplaatsen. Uit onderzoek in 2021 bleek dat de locatie Frankenthalerstraat/Charles Petitweg  geschikt is voor het samenbrengen van de afdelingen Uitvoering, Afvalservice en Werk. 

Het samenvoegen van de diensten op één plek biedt kansen om nog beter samen te werken, kosten te besparen en de bedrijfsvoering efficiënter in te richten. Daarbij is het vanzelfsprekend dat de collega’s van onze uitvoeringsorganisaties een werkomgeving hebben die voldoet aan de eisen van deze tijd én de toekomst

Boaz Adank
Wethouder bedrijfsvoering

In kaart brengen 

Het bestaande vastgoed van de afdelingen Werk, Uitvoering en Afvalservice voldoet niet meer en is niet toekomstbestendig: het is verouderd, versleten, te klein of te ruim. Het onderzoek waar nu budget voor moet worden vrijgemaakt gaat in kaart brengen hoe de nieuwe locatie ingericht moet worden en wat daarvoor nodig is.  

Dat gaat bijvoorbeeld om de financiële haalbaarheid, ruimtelijke consequenties en de afwikkeling van het verkeer. Ook wordt rekening gehouden met andere ontwikkelingen in dit gebied, zoals de plannen van de provincie Noord-Brabant voor een busremise. Omwonenden worden betrokken bij het onderzoek. 

Door de collega’s van de buitendiensten bij elkaar te brengen investeren we in de toekomst van de stad. Het is duurzamer en op de langere termijn goedkoper. De vrijkomende locaties kunnen we gebruiken voor woningbouw of de ontwikkeling van bedrijventerreinen, want ook daar is een grote behoefte aan. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Jeroen Bruijns
Wethouder gemeentelijk vastgoed