De Bredase gezondheidsvisie voor 2040: Gedurfd, gezond, gelukkig!

Een gezond mens heeft wel duizend wensen, maar vraag het aan iemand die ziek is en er is nog maar één wens over: gezond zijn. In Breda dromen we van een stad waar alle inwoners zich gezond gelukkig voelen. En waar iedereen gelijke gezondheidskansen heeft. We zien in Breda helaas op dit moment een andere realiteit. Daarom moeten we samen vol inzetten op gezondheid en preventie. Dat doen we met de allereerste gezondheidsvisie van Breda ‘Gedurfd, gezond, gelukkig’.

Waarom is de gezondheidsvisie nodig? Er speelt veel, zowel op landelijk als Bredaas niveau. Zo heeft bijna de helft van de Bredase volwassenen overgewicht en heeft 25% van de Bredanaars psychische klachten. Er zijn ook grote gezondheidsverschillen tussen Bredanaars. Mensen met een lager opleidingsniveau leven gemiddeld ruim 4 jaar korter en krijgen ruim 14 jaar eerder te maken met een slechte gezondheid dan hoogopgeleiden. Welvaartsziekten zoals diabetes type 2 nemen toe en er komt een grote vergrijzing aan. Tegelijkertijd worden zorgkosten alleen maar hoger en groeit het tekort aan mantelzorgers en zorgpersoneel.  

De gezonde keuze moet de meest makkelijke en logische keuze worden.

Wethouder Arjen van Drunen (gezondheid)

Wethouder Arjen van Drunen (gezondheid): “De gezonde keuze moet de meest makkelijke en logische keuze worden. Dat terwijl juist de ongezonde keuze steeds makkelijker is geworden. Zo zijn er de afgelopen jaren in Breda heel veel aanbieders van ongezond voedsel bijgekomen, zie je overal gokreclames en is 1 op de 5 jongeren gaan vapen. Met deze gezondheidsvisie laten we zien dat het ook anders kan. We gaan gedurfd op weg naar een groene, grenzeloze en gastvrije stad waar plek is voor iedereen om gezond en gelukkig oud te worden.”

Drie centrale thema’s 

Om tot de gezondheidsvisie te komen werkte de gemeente nauw samen met inwoners en partners. De betrokkenheid uit de stad was erg groot. Naast professionals dachten ook meer dan 3500 inwoners mee. Door deze samenwerking kwamen de belangrijkste thema’s naar voren en werd het belang van aandacht voor zowel fysieke als mentale gezondheid versterkt. In de gezondheidsvisie staan de thema’s Voedsel(omgeving), Beweging en Ontspanning centraal, met bijbehorende ambities en focuspunten. Zo zet de gemeente bijvoorbeeld in op de gezonde keuze de makkelijkste maken, meer schoolmoestuinen, meer rookvrije plekken en internetvrije zones. Maar ook experimenteren met inleveracties van vapes, verbieden van gokreclames en reclame voor ongezonde producten en het beperken van fastfoodketens.

Vervolg 

Om de nieuwe gezondheidsvisie werkelijkheid te laten worden, gaan we uitvoeringsplannen ontwikkelen. Daarin werken we de ambities verder uit tot concrete programma’s en projecten, met aandacht voor bepaalde doelgroepen, buurten en wijken.  

De volledige gezondheidsvisie is te vinden op www.breda.nl/gezondheidsvisie