College over begroting 2024: gezonde financiën, investeren en ‘dichtbij doen’

Breda heeft een gezonde financiële huishouding en vet op de botten om tegenvallers op te vangen. Investeren in de stad die groeit én ‘Dichtbij doen’ blijft de kern. Zo’n € 5,6 miljoen gaat naar de verbouwing van de Vrouwenopvang, er gaat extra geld naar de Grote Kerk en de komende 4 jaar investeert het college € 46 miljoen extra in de ontwikkeling van ’t Zoet. Dat en meer staat in de begroting die het college van B&W naar de gemeenteraad stuurt. Totaal gaat het om een bedrag van € 865,3 miljoen.
 

De lokale lasten voor Bredanaars blijven grotendeels gelijk, op één punt na. De gemeente gaat door de nieuwe Cao de vuilnismannen en -vrouwen meer betalen. Dat maakt dat de totale kosten voor het afval ophalen flink stijgen en daarom gaat de afvalstoffenheffing gaat in 2024 éénmalig met 5% extra omhoog. De dienstverlening blijft verder op peil en ook het grofvuil ophalen blijft gratis. De parkeertarieven worden niet geïndexeerd; parkeren in Breda wordt in 2024 goedkoper.

Breda groeit en vergrijst tegelijkertijd in een wereld die verandert. Nieuwe ontwikkelingen bieden ons kansen en maken ons kwetsbaar.

Carla Kranenborg- van Eerd
Wethouder financiën

Carla Kranenborg- van Eerd, wethouder financiën namens het college: ‘Breda groeit en vergrijst tegelijkertijd in een wereld die verandert. Nieuwe ontwikkelingen bieden ons kansen en maken ons kwetsbaar. We bouwen aan meer woningen, we gaan duurzamer leven. En dat heeft allemaal impact. Met deze gezonde financiële basis kunnen we samen dit soort uitdagingen aangaan en Breda herkenbaar, eigentijds én relevant houden’.


Breda blijft investeren in de groeiende stad. In 2024 gaat het om zo'n € 113 miljoen en tussen 2024-2027 zo'n € 424 miljoen. Zo brengt gemeente grote ontwikkelingen verder, zoals Centrum Oost, Nieuwe Mark, 't Zoet-Haveneiland, Havenkwartier - de Strip, cultuurcluster Klavers Jansen, multifunctionele accommodatie in Bavel, ecologische hoofdstructuur, mobiliteit en beheer openbare ruimte.

Een greep uit de plannen voor 2024:

  • De gemeente trekt jaarlijks € 150.000 extra uit voor het onderhoud van de Grote Kerk. De Grote Kerk blijft zo gratis toegankelijk. Ook komt er vanaf 2024 € 75.000 euro beschikbaar voor activiteiten en vanaf 2025 € 150.000 extra voor activiteiten. 
  • De kosten voor leerlingenvervoer stijgen. Daarom stelt Breda voor 2024 € 800.000 beschikbaar en vanaf 2025 € 600.000. De gemeente stuurt ook strakker op afspraken.
  • De starterslening komt terug. Daar trekt de gemeente € 5 miljoen voor uit.
  • De gemeente trekt jaarlijks € 1,75 miljoen extra uit voor netwerken van bewoners, ondernemers en professionals die samen ideeën uitwerken over welzijn, zelfstandigheid, bestaanszekerheid, etc. (‘waardenetwerken’, voorheen thematafels) 
  • Met de gamehub aan de Konijnenberg wordt het Innovatiedistrict zichtbaar in de stad. De gemeente stelt het pand beschikbaar voor gamebedrijven, experimenten en innovatie.
  • De aflossingstermijn van schuldsanering gaat van 36 naar 18 maanden, zodat mensen sneller hun leven weer op orde krijgen en werken loont. 
  • Samen met woningbouwcorporaties gaan we woningen verduurzamen op plekken waar koop- en huurwoningen naast en door elkaar staan.
  • Voor de strijd tegen ondermijning is vanaf 2024 € 500.000 extra beschikbaar.

    De begroting is definitief als de gemeenteraad instemt. De begroting staat op de website van Het geld van breda.