Bredase boa’s krijgen korte wapenstok

Verschillende boa’s in de gemeente Breda worden voor de komende twee jaar uitgerust met een korte wapenstok. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Zo moeten de boa’s de juiste trainingen hebben gevolgd. Na twee jaar wordt dit besluit samen met de lokale politie en het OM geëvalueerd.

Korte wapenstok

Voor de verbetering van de veiligheid van boa’s is door de minister van Justitie en Veiligheid in 2023 besloten dat onder bepaalde voorwaarden gemeenten gebruik van de wapenstok door boa’s voor een periode van 2 jaar. 

In Breda vinden we dat boa’s hun werk veilig moeten kunnen uitvoeren.

Wethouder Eddie Förster (Veiligheid)

Wethouder Eddie Förster (Veiligheid): “We zijn erg blij dat we mee gaan doen aan deze pilot en dat de politie en het OM dat ook steunen. In Breda vinden we dat boa’s hun werk veilig moeten kunnen uitvoeren. We moeten ze beschermen tegen agressie en geweld, waar ze helaas regelmatig mee te maken krijgen. En dat terwijl ze erg belangrijk werk doen voor iedereen in onze wijken en dorpen. Hoe we dit doen, verandert niet. We handhaven met charme en gaan altijd eerst voor het goede gesprek. De wapenstok zal uiteraard alleen gebruikt worden als het echt niet anders kan. Hopelijk zo min mogelijk!”

Training

Niet alle handhavers krijgen een korte wapenstok. De boa moet de juiste opleiding hebben gedaan en genoeg werkervaring hebben. Bovendien moeten de boa’s die uitgerust worden met een wapenstok bezig zijn van een boa-getuigschrift en een specifieke opleiding hebben gevolgd. In Breda kiest de gemeente nog voor extra aanvullende eisen, zoals een weerbaarheidstraining. Bredase boa’s worden al jarenlang getraind in het gebruik van de wapenstok. De politieacademie toetst dit jaarlijks. Boa’s zijn voor gebruik van de wapenstok aan dezelfde regels gebonden als de politie.

Agressie en geweld

Bredase boa’s krijgen in de hele stad te maken met agressie en geweld. “We zien dat er niet alleen in het centrum incidenten zijn, maar af en toe ook in de wijken en dorpen”, aldus wethouder Eddie Förster. Daarom krijgen niet alleen specifiek de boa’s die in het centrum lopen een korte wapenstok, maar alle boa’s die hiervoor in aanmerking komen.