Breda ontvangt € 6,1 miljoen van Rijk voor 6 woningbouwprojecten

De Rijksoverheid neemt maatregelen om stilstand van de woningbouw door de veranderende economische omstandigheden te voorkomen. Een van die maatregelen is de Startbouwimpuls (Sbi), een subsidie voor woningbouwprojecten. De gemeente Breda ontvangt € 6.1 miljoen subsidie vanuit het Rijk voor 6 bouwprojecten in de stad.

Dit is geweldig nieuws voor Breda.

Wethouder Eddie Förster (Stedelijke Ontwikkeling)

“Dit is geweldig nieuws voor Breda”, aldus een enthousiaste wethouder Eddie Förster (Stedelijke Ontwikkeling). “Dankzij deze rijksbijdrage van bijna € 6.1 miljoen krijgt de realisatie van maar liefst 6 woningbouwprojecten in Breda met een 658 woningen een flinke duw in de rug!”

We bouwen om ervoor te zorgen dat iedere Bredanaar hier gezond en met plezier betaalbaar kan wonen, ook in de toekomst.

Wethouder Arjen van Drunen (Wonen)

Wethouder Arjen van Drunen (Wonen) vult trots aan: “We hebben een stevige ambitie: in de huidige collegeperiode van vier jaar willen we 6.000 woningen bouwen. En dat is hard nodig. We bouwen om ervoor te zorgen dat iedere Bredanaar hier gezond en met plezier betaalbaar kan wonen, ook in de toekomst.”

Startbouwimpuls

De Startbouwimpuls is bedoeld als stimulans voor de realisatie van projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024/2025 te starten met bouwen, maar waarbij het door veranderde economische omstandigheden (gestegen rente, gestegen bouwkosten) en toegenomen bevolkingsgroei steeds moeilijker wordt de nieuwe woningen te bouwen. 

6 projecten

In Breda krijgen 6 woningbouwprojecten een bijdrage uit de Startbouwimpuls: Blossem Mildford, Blossem Redwood, Blossem Sierra, Post, Hero, Cosunpark 2 en 3. In totaal gaat het daarbij om de realisatie van 658 woningen, waarvan het aandeel betaalbare woningen minimaal 50% is.