Breda als Europese stad: ‘Ik vind de diversiteit zo prachtig.’

Vic van den Broek, concernadviseur European affairs bij de Gemeente Breda, wil dat Europa meer gaat leven in de stad. Breda mag wat hem betreft nóg Europeser worden. “Het internationale zit bij Bredanaars in het DNA.”

Zijn favoriete uitje? Vic hoeft niet lang na te denken. De Europese Week van Steden en Regio’s in Brussel in oktober is elk jaar weer een hoogtepunt voor hem. “Het is het grootste netwerkevent van Europa. Mensen uit alle 27 lidstaten komen 4 dagen lang samen om over belangrijke thema’s te praten”, legt hij uit. “Daar word ik zo blij en geïnspireerd van, ik kom stuiterend terug. Iedereen spreekt er een andere taal, maar we hebben dezelfde belangen. We wisselen kennis uit, leggen contacten. Verbinding maken, dat is altijd winst. De verschillende culturen, de verschillende talen, ik vind die diversiteit in Europa zo prachtig.”

Nassaustad

Als ‘verbindingsmakelaar’ tussen Gemeente Breda en Europa, is hij regelmatig te vinden in Brussel. Vic maakt als concernadviseur European affairs bij de Gemeente Breda, nieuwe contacten met andere steden, zoekt relevante netwerken, verkent kansen, en legt verbindingen met Europese subsidiebureaus. Hij is de oren en ogen van Breda in Brussel.

Als Nassaustad, een stad waar de wieg van de voorouders van het Huis Oranje-Nassau stond, heeft Breda van oudsher al een hechte band met de rest van Europa. “Het internationale zit bij Bredanaars in het DNA.” De plannen die Breda als moderne stad koestert, passen bij de vooruitstrevende koers die Europa wil varen op het gebied van bijvoorbeeld milieu, digitalisering en innovatie. “Denk aan de ambitie om in 2030 de 1e Europese  stad in een park te zijn, of onze visie op een digitale samenleving. Als we gebruik willen maken van Europese kansen, dan moeten we daar ook zichtbaar zijn en bereid zijn om samen te werken.”

Subsidie en kennis

Breda heeft Europa genoeg te bieden, vindt hij. “Het innovatieproject AirQon bijvoorbeeld, zet elektrische auto’s van festivalbezoekers in als energiebron voor events. Een vernieuwende aanpak om het gebruik van dieselgeneratoren tegen te gaan en de luchtkwaliteit te verbeteren. Maar denk ook aan GreenQuays waarmee we de kademuren van de Nieuwe Mark vergroenen en er meer natuur in de stad wordt gebracht. Die kleurrijke groene muur die de stad verfraait is ook meteen een fijn thuis voor dieren en insecten. Met deze inspirerende projecten zet Breda zich op de Europese kaart en levert naast kennis ook flinke Europese subsidies op.” Vic hoopt dat dat helpt om Europa meer te laten leven bij de Bredanaars.

Vic: “Voorwaarde voor deze subsidies is dat het moet gaan om innovatieve ideeën die nog nergens anders in Europa zijn uitgeprobeerd. En waar andere Europese steden ook wat aan kunnen hebben. Er komen veel inzendingen binnen, ook van grote Europese steden. Toch lukte Breda het niet één, maar zelfs 2 keer om die subsidie binnen te slepen. Echt fantastisch”, glundert Vic. “Daar mogen we als Breda supertrots op zijn! Het is best uniek als je als relatief kleine Europese stad 2 projecten bedenkt die zo bijzonder zijn dat de Europese Commissie daarin wil investeren.”

Samenwerking

Breda speelt zich zo in Europa in de kijker. “Je wordt dan vanzelf een interessante stad, dan kloppen andere Europese steden aan om samen te werken. Die samenwerkingen leveren ons veel kennis op. Dat kan weer helpen bij het waarmaken van onze eigen ambities.” aldus Vic.

Het meest trots is hij op het binnenslepen van de Europese ‘Acces City Award’ in 2019: Breda werd toen verkozen tot de meest toegankelijke stad van Europa. Denk bijvoorbeeld aan de drempelvrije atletiekbaan bij Sprint waardoor ook sporters met een lichamelijke of verstandelijke beperking sportief bezig kunnen zijn. Of de rolstoelvriendelijke routes in het Mastbos. “Het voelde als erkenning. Ook de Europese Commissie vindt dat onze aanpak met het platform ‘Breda Voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk’ vernieuwend en toonaangevend is. De Bredase aanpak, waarbij we de mensen inzetten om wie het gaat en dat zij mogen aangeven wat ze nodig hebben, vonden ze heel bijzonder. “

Zulke successen behaal je niet alleen, dat doe je samen, benadrukt Vic. “Maar dankzij de betrokkenheid en gezamenlijke inspanning van collega’s en partners in de stad. Samen resultaten behalen, ook met mijn collega’s Esmeralda en Max, daar krijg ik echt een energieboost van.”