‘Binnen’ blijven leren voor goede dienstverlening ‘buiten’

We horen het zo vaak: de wereld verandert. Denk aan digitalisering of aan een steeds ouder wordende bevolking. Maar ook aan inwoners die mondiger worden en zelf heel goed weten wat ze nodig hebben van de overheid. Pieter Verdaasdonk is adviseur Leren & Ontwikkelen bij de gemeente Breda. Hij vertelt wat het team Leren & Ontwikkelen van afdeling HR (Human Resources) zoal doet zodat medewerkers zichzelf kunnen blijven ontwikkelen en aansluiting houden voor een optimale dienstverlening aan de stad.

“Leren en ontwikkelen is steeds vaker onderwerp van gesprek binnen de gemeente Breda”, trapt Pieter af. “Ontwikkelingen die op ons afkomen hebben invloed op ons werk. En precies daar hebben we in het team Leren & Ontwikkelen ons werk van gemaakt. We stimuleren en faciliteren alle medewerkers om ‘bij’ te blijven en om duurzaam inzetbaar te blijven. Anders gezegd: door de (persoonlijke) ontwikkeling van medewerkers willen we ook uitval voorkomen. Want, daar schiet niemand iets mee op. Dus dit gaat ook over de vitaliteit van ons allemaal.”

Lerende organisatie

Werken bij de gemeente Breda betekent werken in een lerende organisatie. “Dat betekent dat we ook steeds meer van en met elkaar leren. Bijvoorbeeld door nieuwe medewerkers aan ‘rotten in het vak’ te koppelen. Zo meelopen met elkaar is heel leerzaam. Onze focus voor dit jaar en volgend jaar ligt dan ook vooral op het benutten van kennis die er al is. En het al doende leren. ‘Learning on the job’, zoals de Engelsen het zo mooi zeggen.”

70-20-10

Hoe we leren is in de loop van de jaren ook veranderd, weet Pieter: “Vroeger volgde je een cursus of training en sloot je je op in een klaslokaal. Dat gebeurt tegenwoordig ook nog, maar wel steeds meer in combinatie met andere vormen van leren. We hanteren binnen de gemeente het zogeheten 70-20-10 principe als het gaat om leren en ontwikkelen. Dat betekent dat we 70% ter plekke op het werk leren, 20% van en met elkaar en 10% in een klaslokaal. Met andere woorden: 70% door je werk gewoon te doen en zo -vaak ook onbewust- ervaring te krijgen, 20% door bijvoorbeeld met elkaar mee te lopen, door coaching of door het krijgen van feedback en 10% door het volgen van een cursus, training, e-learning of opleiding.” 

Omgaan met conflicten

“Samen met leidinggevenden inventariseer ik wat medewerkers nodig hebben in hun ontwikkeling. Omgaan met conflicten is bijvoorbeeld iets waar bij verschillende afdelingen dwars door de organisatie behoefte aan is. Denk bijvoorbeeld aan de baliemedewerkers in het stadskantoor en aan de klantmanagers Wmo die bij de mensen thuis keukentafelgesprekken voeren. Maar ook onze collega’s van Afvalservice en onze boa’s kunnen zo’n vaardigheidstraining goed gebruiken. Voor hun eigen veiligheid én om de dienstverlening goed te houden. Immers, ook een ‘boze burger’ willen we goed helpen. En dat kan wanneer onze medewerkers de handvatten hebben om een gesprek weer naar de goede kant om te buigen, met respect voor beide kanten van het verhaal.”

Partijen zoeken

“Zodra ik weet wat er nodig is, gaan we op zoek naar partijen die dit voor ons kunnen organiseren. Daar houden we dan een aanbesteding voor, waar we onze collega’s van inkoop bij betrekken. Wanneer dit soort opdrachten boven een bepaald bedrag komt, is dat trouwens ook verplicht. Zo kunnen we zorgvuldig bepalen aan welke voorwaarden een partij moet voldoen en de verschillende offertes goed met elkaar vergelijken voor de beste prijs/kwaliteitverhouding. Voordeel van alles door één partij te laten verzorgen is ook dat we als gemeente dezelfde werkwijze en oplossingen bieden aan onze inwoners en partners.”

Boeien en binden

“De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een medewerker ligt bij de medewerker en de leidinggevende samen. We vragen ook van medewerkers om zelf over hun ontwikkeling na te denken. Soms kunnen we iemand dan koppelen aan een partner van ons. Zo doen we veel met Avans Hogeschool. En andersom werkt het ook: in de huidige arbeidsmarkt zijn vacatures soms lastig in te vullen. Dan krijgen we trainees of stagiaires van Avans die we vervolgens intern kunnen begeleiden en hopelijk ook binden door alle mogelijkheden die er hier zijn om je te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt namelijk, dat ontwikkelmogelijkheden een belangrijk onderdeel zijn om mensen te boeien en binden aan de gemeente. Wij willen daar als werkgever onderscheidend in zijn. Ik ben trots dat ik hieraan mijn bijdrage mag leveren. Natuurlijk samen met het team en met mijn collega’s van HR.”

21e-eeuwse vaardigheden

Leren en ontwikkelen gaat ook over, zoals we dat noemen, 21e-eeuwse vaardigheden. Zo moeten we allemaal (nóg) digitaal vaardig(er) worden. Het gaat ook over participatie en hoe we onze inwoners bijvoorbeeld betrekken bij de nieuwe Omgevingswet. Inwoners anno nu zijn veel mondiger dan vroeger en weten vaak zelf prima wat ze van de gemeente willen. Ook dat vergt andere vaardigheden van ons als ambtenaren. Ten slotte gaan 21e-eeuwse vaardigheden over hoe we problemen oplossen, creatief denken, kritisch zijn en samenwerken. Daarin staan we als gemeente Breda natuurlijk niet alleen. Daarom werken we ook veel samen met de regio.”

Geld

“Dat ik samen met het team Leren & Ontwikkelen ambassadeur ben voor de ontwikkeling van al mijn collega’s, vind ik het allerleukst aan mijn werk. Het creëren van mogelijkheden om te leren. En de diversiteit in het werk. Want wat er allemaal op ons afkomt en wat er nodig is om bij te blijven, verschilt heel erg per afdeling. Waar ik wel eens tegenaan loop, is dat er lang niet altijd genoeg budget is voor alle wensen. Ook daarom is het belangrijk die wensen te inventariseren en goed in beeld te hebben wat onze partners of de regio al kunnen bieden. Of waar we als regio samen in op kunnen trekken.”

Vrije tijd

Pieter doet dit werk graag. En vindt dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met leren. Daarom begeleidt hij af en toe (basisschool)leerlingen tijdens het programma ‘Democracity’. Een programma waarin kinderen leren hoe een democratie werkt. “En als ik niet aan het werk ben, ben ik bezig met mijn gezin met 3 pubers. Ik woon in Terheijden en doe daar rondom carnaval veel in het dorp. Ook sport ik graag. En af en toe trouw ik mensen. Dat vind ik zó leuk om te doen; met mensen in gesprek, voor een groep staan, dat soort dingen. Daarom heb ik me ook aangemeld om te helpen bij de introductie van nieuwe medewerkers. Maar dan heb ik het toch weer over werk. Zo leuk vind ik dat nou.”

Wil jij ook werken bij de gemeente Breda? Kijk op Werken bij de gemeente | Gemeente Breda voor onze vacatures!