8 nieuwe woningen aan Dorstseweg in Bavel

Er komen 8 nieuwe woningen aan de Dorstseweg in Bavel. De gemeenteraad is akkoord met het aanpassen van het bestemmingsplan voor de Dorstseweg 9, waar tot 2014 een kinderdagverblijf gevestigd was. 

Sinds 2014 is er geen maatschappelijke functie geweest op deze locatie. De eigenaar van de grond vroeg de gemeente Breda hier als ontwikkelaar woningen te kunnen bouwen.

Woningen voor ouderen en starters 

Uit het gebiedsprofiel blijkt dat in Bavel vooral behoefte is aan woningen voor ouderen en starters. Daardoor kunnen oudere mensen zo lang mogelijk zelfstandig in het dorp blijven wonen en meedoen in de maatschappij. En de jongeren uit Bavel blijven wonen in het dorp waar ze opgroeiden. Het plan voor de acht nieuwe woningen bestaat uit verschillende soorten huizen. Aan de Dorstseweg zelf wordt één vrijstaande woning gebouwd. Op het erachter  komen twee levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoningen en 5 rijwoningen voor starters. 

Ik ben blij met dit besluit. Ook in Bavel is er een grote behoefte aan woningen. Daarom werken we hier als gemeente graag aan mee.

Wethouder Eddie Förster (Stedelijke ontwikkeling)

Wethouder Eddie Forster (stedelijke ontwikkeling) hierover: “Ik ben blij met dit besluit. Ook in Bavel is er een grote behoefte aan woningen. Daarom werken we hier als gemeente graag aan mee. De acht woningen zijn een mooie mix van woningen voor starters op de woningmarkt, ouderen of empty nesters en gezinnen. Het plan sluit aan bij het karakter van het dorp Bavel en de woonwensen van de inwoners van het dorp. En dat past weer prima in de Gebiedsvisie Bavel 2040, die we samen met het dorp hebben opgesteld.”