Werkzaamheden Gilzeweg, Eikbergseweg en Lange Bunder

Op maandag 25 maart starten de werkzaamheden aan de Lange Bunder. Het gaat hier om onderhoudswerkzaamheden aan het riool en de verhardingen en de verbetering van een aantal oversteekplaatsen.

Het werk is opgedeeld in 4 fases

 • Fase 1: de Lange Bunder tussen de Dorstseweg – Distelveld
  periode maart - april 2022
 • Fase 2: de Lange Bunder tussen Distelveld - Lange Bunder huisnummer 95
  periode april - mei 2022 
 • Fase 3: de Lange Bunder tussen huisnummer 95 en huisnummer 16 periode
  mei - juni 2022
 • Fase 4: de Lange Bunder tussen Dorstseweg - Lange Bunder huisnummer 16
  periode juni - juli 2022

Tijdens de uitvoering worden de wegvakken waar gewerkt wordt per fase afgesloten voor verkeer. Er worden verkeersmaatregelen getroffen om de bereikbaarheid zoveel mogelijk te waarborgen.