Voormalige werkgroep MFA bijgepraat over haalbaarheidsonderzoek MFA

Onderzoekers van bureau Synarchis en medewerkers van de gemeente Breda hebben de voormalige werkgroep MFA eind maart 2022 bijgepraat over de stand van zaken rond het onderzoek. Op de agenda stond onder meer de tijdlijn met de verschillende stappen in het onderzoek tot de zomer 2022, en welke aanvullingen het nieuwe onderzoek geeft op de eerdere onderzoeken die al zijn gedaan.

De voormalige werkgroep MFA heeft met name vertegenwoordigers vanuit de verschillende gebruikers van een toekomstige MFA, zoals organisaties die niet meer in De Tussenpauz terecht kunnen en de sportclubs. Ook is er vertegenwoordiging vanuit de Dorpsraad en vanuit de Bavelse ondernemers.

Een nieuw bijpraatmoment voor deze ‘gebruikersgroep MFA’ staat gepland in mei 2022. In de tussentijd voert onderzoeksbureau Synarchis ook verschillende gesprekken met andere toekomstige gebruikers en partijen in het dorp, en wordt door hen nog een vragenlijst rondgestuurd. Zo wordt steeds duidelijker welke randvoorwaarden er zijn voor een nieuwe voorziening.  

Ook omwonenden van de voorkeurslocatie aan de Lange Vore en van de locatie De Huif worden in mei 2022 apart bijgepraat over het onderzoek en gevraagd om hun input. Daarnaast zijn er verschillende inloopspreekuren voor bewoners en ondernemers in Bavel die vragen hebben. Als het onderzoek grotendeels af is, volgt op 29 juni 2022 een inloopbijeenkomst om de resultaten te delen.

Verslag van voormalige werkgroep