Samen met het dorp stappen maken: terugblik bijeenkomst 2 februari 2021

Wethouder Van het Hof: “We willen samen met het dorp stappen maken, dat is nodig omdat een aantal grote projecten in Bavel staat te gebeuren.”

Op woensdag 2 februari 2022 vond een digitale openbare vergadering van de Dorpsraad Bavel plaats. Zo’n 135 dorpsbewoners keken en luisterden mee. Op de site van de dorpsraad is de sessie integraal terug te kijken. Omdat er de komende jaren een aantal grote ontwikkelingen in Bavel staat te gebeuren, speelde de gemeente een grote rol tijdens de vergadering. Aan bod kwamen onder meer het vervolg op de visie Bavel 2030, de ontwikkelingen op het Jack van Gilsplein, communicatie en de verkenning op participatie, de transitievisie Warmte en het haalbaarheidsonderzoek voor een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA).

Communicatie en participatieverkenning

Extern omgevingsmanager en procesbegeleider Gerben van den Hurk vertelde meer over communicatie en participatie. Om te beginnen is een nieuwe website gelanceerd om mensen uit Bavel pro-actiever te informeren over een aantal grote projecten: www.breda.nl/bavel. Daarnaast wordt vanaf maart 2022 een locatie in Bavel ingericht waar de gemeente een dagdeel per week gemakkelijk bereikbaar is voor vragen, meningen en ideeën over de projecten.
Samen met een groep vertegenwoordigers uit het dorp start Gerben een verkenning op participatie.

“We zitten nu in een belangrijke fase. De gedachte is om in een aantal bijeenkomsten samen de vraag te beantwoorden hoe de vastgestelde Omgevingsvisie Breda 2040 verder uitgewerkt kan worden, met de wensen en behoeften uit Bavel. En wat daarvoor in de samenwerking nodig is. Het doel is om gemeenschappelijke uitgangspunten te formuleren voor de verdere voortgang van de projecten in Bavel. Dit traject willen we zorgvuldig inrichten.”

Multifunctionele Accommodatie (MFA)

Een groot project waar de gemeente al langer aan werkt in Bavel, is een Multifunctionele Accommodatie (MFA). De gemeenteraad en het dorp Bavel gaven eerder aan een voorkeur te hebben voor nieuwbouw op de locatie van de Spindel aan de Lange Vore. Projectleider Jacqueline de Bruijn vertelde dat ze een haalbaarheidsonderzoek uitvoert. “Er is al veel werk verzet, zodat we snel stappen kunnen maken. We moeten zaken actualiseren en sommige dingen gedetailleerder uitwerken. Zo gaan we bijvoorbeeld goed in kaart brengen wat de consequenties precies zijn voor de omgeving, dat hoort bij een zorgvuldig proces.”

Wethouder Tim van het Hof: “De uitspraak van de gemeenteraad en de voorkeur van het dorp zijn voor ons 100% helder: nieuwbouw op de locatie van de Spindel. We brengen nu in kaart wat de kansen, consequenties en kosten zijn. Eerder is 4,3 miljoen door de gemeenteraad gereserveerd. Als om wat voor reden dan ook de locatie aan de Lange Vore niet haalbaar zou zijn, is de Huif een terugvaloptie. Op die manier kunnen we na afronding van de haalbaarheidsfase snel stappen maken. En ik vind het belangrijk om samen met het dorp die stappen te maken. Niet alleen voor de MFA overigens, er staan de komende jaren verschillende grote projecten in Bavel te gebeuren.”