Samen aan de slag gaan voor Bavel

Om nu het fundament te leggen voor de toekomst van ons dorp.

We zijn van start: een team van betrokken mensen uit Bavel en van de gemeente Breda werken de komende maanden samen aan een Gebiedsvisie Bavel 2040. Een toekomstbeeld van en voor het dorp. En dat is een bijzonder proces. Het gaat ergens over. Over genoeg woningen voor iedereen. Over een levendig en bereikbaar centrum. Over voorzieningen voor het hechte verenigingsleven. Over versterkte natuur in en rond het dorp. Over ruimte voor florerende bedrijven. Kortom, over een dorp dat klaar is voor de toekomst. En daarbij weten we ook allemaal: de ruimte is schaars en de belangen soms tegenstrijdig.

We zijn niet begonnen met een leeg vel. Er leven genoeg ideeën. Verschillende bevlogen belangenorganisaties hebben visies ontwikkeld. De gemeente Breda heeft een Omgevingsvisie Breda 2040 vastgesteld. Die visies hebben we in het voorjaar van 2022 samengevoegd tot een doorstartdocument, waar we de komende maanden op doorwerken. 

Sinds de zomer 2022 zijn 5 themagroepen (wonen, werken, leven & ontspannen, infrastructuur en natuur) aan de slag gegaan. In het voorjaar van 2023 bieden we een gezamenlijke Gebiedsvisie Bavel 2040 aan de gemeenteraad aan. Met een vastgestelde visie zetten we samen een belangrijke stap in de toekomst van Bavel.

Eerste vergadering ‘Samen aan de slag voor Bavel’

Op 19 oktober 2022 vond de eerste vergadering van het coördinerende team plaats. Uit de vergadering kwam naar voren dat alle themagroepen proactief van start zijn gegaan. Analyses van kansen en bedreigingen zijn gemaakt, doelen geformuleerd en bestaande visies geïnventariseerd. De voorzitters spraken uit dat bepaalde keuzes niet vanuit meningen of emotie onderbouwd moeten worden, maar vanuit feitelijke argumenten en oplossingen. Ook is stil gestaan bij de communicatie over het proces. De rode draad: betrek het dorp zoveel mogelijk zodat de Gebiedsvisie Bavel 2040 een visie van heel Bavel wordt.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan  voor de nieuwsbrief ‘Samen aan de slag voor Bavel’.