Ruimte voor activiteiten en evenementen: multifunctionele accommodatie (MFA) Bavel

In 2022 heeft de gemeente Breda een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een goede locatie voor een MFA (multifunctionele accommodatie) voor sport en cultuur in Bavel. Daarbij zijn 2 locaties onderzocht: de voorkeurslocatie aan de Lange Vore en terugvaloptie De Huif. Gedurende het onderzoek zijn verschillende belanghebbenden betrokken: de gebruikers van een toekomstig MFA en omwonenden van de 2 locaties.

Het college heeft vlak voor kerst 2022 na een zorgvuldige afweging gekozen om in te zetten op een MFA voor sport en cultuur aan de Lange Vore in Bavel.

In februari 2023 heeft de gemeenteraad besloten met de voorkeurslocatie in te stemmen.

Doordat de begroting voor het gebouw een stuk hoger uitvalt dan de eerdere berekeningen in 2020, wordt er momenteel naar kansen en mogelijkheden gezocht om de huidige begroting te verbeteren. De verenigingen die al eerder meedachten over het plan worden hierbij opnieuw betrokken.

Tijdlijn

Februari 2023

Besluit gemeenteraad locatie Lange Vore en start aanvullend onderzoek

April 2023

Verenigingen die al eerder meedachten worden betrokken

Zomer 2023

Verwachte afronding van aanvullend onderzoek

Achtergrond

Bavel heeft een rijk verenigingsleven. Nu de Tussenpauz de deuren heeft gesloten door nieuwe ontwikkelingen op die plek, is één van de vaste locaties in het dorp voor maatschappelijke en culturele activiteiten en evenementen verdwenen. Gelukkig kunnen verenigingen tijdelijk terecht in De Spindel, maar er is ook een duurzame oplossing nodig. Want de andere voorzieningen, sporthal De Huif en ’t Klooster, kunnen niet alle activiteiten huisvesten. De afgelopen jaren trok Bavel hierover al regelmatig aan de bel. Sindsdien heeft de Gemeente Breda verschillende scenario’s onderzocht voor een multifunctionele accommodatie (MFA) in Bavel.

Veelgestelde vragen

MFA is een afkorting voor multifunctionele accommodatie. Dat is een ambtelijke term voor een plek waar verschillende organisaties samenwerken aan verschillende activiteiten onder 1 dak of in 1 gebied. Doordat er wordt samengewerkt, kan op een efficiëntere manier gebruik worden gemaakt van ruimte, bijvoorbeeld door een zaal, horecagelegenheid of beheerder te ‘delen’.

De Tussenpauz is van eigenaar gewisseld. De eigenaar heeft wensen om te herontwikkelen tot (dag)horeca en detailhandel, waarmee de mogelijkheid tot repeteren voor verenigingen vervalt.