Ruimte voor activiteiten en evenementen: multifunctionele accommodatie (MFA) Bavel

In 2022 heeft de gemeente Breda een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een goede locatie voor een MFA (multifunctionele accommodatie) voor sport en cultuur in Bavel. Daarbij zijn 2 locaties onderzocht: de voorkeurslocatie aan de Lange Vore en terugvaloptie De Huif. Gedurende het onderzoek zijn verschillende belanghebbenden betrokken: de gebruikers van een toekomstig MFA en omwonenden van de 2 locaties. 
Het college besloot vlak voor kerst 2022 na een zorgvuldige afweging om in te zetten op een MFA voor sport en cultuur aan de Lange Vore in Bavel en in februari 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorkeurslocatie in te stemmen.

Aanvullend onderzoek

Doordat de begroting voor het gebouw een stuk hoger uitvalt dan de eerdere berekeningen in 2020, is er aanvullend onderzoek gedaan naar kansen en mogelijkheden deze te verbeteren. De verenigingen die al eerder meedachten waren hierbij betrokken.

Start voorbereidingen

Uit het onderzoek blijkt dat er genoeg besparingen zijn om verder te gaan met de locatie Lange Vore. De plannen voorzien in een sporthal, cultuurmogelijkheden en horeca. De gemeente is gestart met de voorbereidingen voor de uitwerking van de MFA. Het programma van eisen wordt aangevuld en er wordt een architect geselecteerd. Uitgangspunt is ook om uiteindelijk  een zo duurzaam mogelijk gebouw op te leveren, minimaal 'bijna energie neutraal'(BENG-norm). Het dorp blijft betrokken bij de ontwikkelingen. 

Tijdlijn

Najaar en winter 2023

Uitwerking MFA Lange Vore

Voorjaar 2024

Keuze van het ontwerpteam
 

April 2024

Presentatie van het ontwerpteam

Voorjaar / zomer 2024

Uitwerking van het Voorlopig Ontwerp

Zomer 2024

Presentatie van het Voorlopig Ontwerp

Herfst 2024

Uitwerking van het Definitief Ontwerp

Winter 2024

Terugkoppeling en presentatie van het Definitief Ontwerp

Achtergrond

Bavel heeft een rijk verenigingsleven. Nu de Tussenpauz de deuren heeft gesloten door nieuwe ontwikkelingen op die plek, is één van de vaste locaties in het dorp voor maatschappelijke en culturele activiteiten en evenementen verdwenen. Gelukkig kunnen verenigingen tijdelijk terecht in De Spindel, maar er is ook een duurzame oplossing nodig. Want de andere voorzieningen, sporthal De Huif en ’t Klooster, kunnen niet alle activiteiten huisvesten. De afgelopen jaren trok Bavel hierover al regelmatig aan de bel. Sindsdien heeft de Gemeente Breda verschillende scenario’s onderzocht voor een multifunctionele accommodatie (MFA) in Bavel.

Veelgestelde vragen

MFA is een afkorting voor multifunctionele accommodatie. Dat is een ambtelijke term voor een plek waar verschillende organisaties samenwerken aan verschillende activiteiten onder 1 dak of in 1 gebied. Doordat er wordt samengewerkt, kan op een efficiëntere manier gebruik worden gemaakt van ruimte, bijvoorbeeld door een zaal, horecagelegenheid of beheerder te ‘delen’.

MFA onderwerpen