Peter van der Velden aan de slag als procesbegeleider Bavel

Oud-burgemeester van Breda Peter van der Velden gaat het dorp Bavel en de Gemeente Breda helpen om samen tot een breedgedragen toekomstplan voor Bavel te komen: de gebiedsvisie voor Bavel.

De afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers uit Bavel en van de Gemeente Breda samen een verkenning uitgevoerd om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Dit leidde tot het plan Samen aan de slag voor Bavel.

Met de uitgangspunten en afspraken uit dit plan gaat nu samengewerkt worden aan een gebiedsvisie voor Bavel. In dat toekomstplan worden alle uitdagingen waar het dorp voor staat op het gebied van  wonen, bedrijvigheid, natuur en voorzieningen verder uitgewerkt.