Inloopavond nieuw Van der Valk hotel Breepark

Het Van der Valk concern nodigt u uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 14 juni a.s. over de plannen van het Van der Valk concern voor het realiseren van een nieuw hotel op het Breeparkterrein. U bent tussen 19:00 en 22:00 uur van harte welkom in Dorpshuis ’t Klooster aan het Jack van Gilsplein 1 in Bavel. Op de bijeenkomst zijn medewerkers van Van der Valk en de gemeente Breda aanwezig om toelichting te geven op de plannen. Uiteraard kunt u ook uw vragen aan hen stellen.

Van der Valk wil het nieuwe hotel realiseren tussen de oostelijke afrit van de A27 en het Abbott/Samsung-gebouw.

Procedure

De beoogde ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan 'Park de Bavelse Berg'. Om het plan mogelijk te maken moet een zogenaamde uitgebreide Wabo procedure worden doorlopen. De mogelijkheid om een formele reactie (zienswijze) op de plannen richting de gemeente in te dienen, volgt later als onderdeel van de procedure.