Ik ben aan de slag voor Bavel, omdat je beter naast elkaar dan tegenover elkaar kunt zitten

Samen aan de slag voor Gebiedsvisie Bavel 2040

Sinds het najaar van 2022 werken zo’n 35 mensen vanuit Bavel en de gemeente Breda intensief samen aan de Gebiedsvisie Bavel 2040. Een toekomstbeeld van en voor het dorp met nieuwe woningen, meer ontmoetingsplaatsen, een plek voor verenigingen en meer ruimte voor bedrijven en natuur. In verschillende themagroepen beraden de betrokkenen zich om het fundament te leggen voor de toekomst van Bavel. Wie zijn deze mensen en wat drijft hen om bij te dragen aan dit proces? We vragen het ze in de reeks “Ik ben aan de slag voor Bavel, omdat…”. Vandaag komt Ad Boeren aan het woord, een Bavelse agrariër in zacht fruit (hij teelt aardbeien en frambozen) en lid van de themagroep Natuur.

Wat is jouw relatie met Bavel?

“Ik ben een geboren en getogen Bavelaar die actief betrokken is in het Bavelse verenigingsleven. Daarnaast werk ik ook in Bavel. Mijn fruitteeltbedrijf BoMu Fruit zit in Klein Wolfslaar tegen het Ulvenhoutse Bos aan en we hebben ook locaties in Strijbeek en Chaam. Een groot deel van mijn leven speelt zich dus in en om Bavel af.”

Waarom ben jij aan de slag voor Bavel en welke expertise neem je mee in dit proces?

“Als fruitteler en bestuurslid van de afdeling Breda van de ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) ben ik in het co-creatietraject gestapt om de belangen van Bavelse agrariërs te behartigen. Om het maar als grapje te zeggen: zodat niet overal kruisjes worden gezet door de agrarische bedrijven die in het buitengebied gevestigd zijn. Zo ben ik in de themagroep Natuur terechtgekomen. In deze themagroep beraden we ons over een conceptvisie om de dorpskern van Bavel, het gebied daaromheen én het buitengebied te vergroenen met onder andere natuurbeheer en overgangszones. Daar ben ik erg over te spreken.”

Wat hoop je dat de uitkomst wordt?

“Ik heb het volste vertrouwen dat we tot een mooie gebiedsvisie voor Bavel gaan komen, daarvoor hebben we genoeg expertise in de themagroepen zitten. Ik vind het ook goed dat de gemeente Breda dit proces samen met Bavelaren oppakt. Want hier gezamenlijk het gesprek over aangaan is beter dan dat alle beslissingen vanaf één kant worden gemaakt. En ik ben van mening dat je voor plannen beter naast elkaar dan tegenover elkaar kunt zitten.”