Groenstrook Bavelse Berg: eerst onderzoek

Omdat er eerst 2 leidingen vervangen gaan worden, wordt de aanplant van de groenstrook met een dubbele bomenrij en struiken aan de voet van de Bavelse Berg uitgesteld. De eigenaar van het terrein, Sweco, doet in 2022 nader onderzoek.

De inschatting is dat de betreffende leidingen vervangen kunnen worden in het voorjaar en de zomer van 2023. De groenaanplant aan de voet van de Bavelse Berg kan dan in het eerstvolgende plantseizoen plaatsvinden, vermoedelijk in het najaar van 2023 of het voorjaar van 2024.