Gemeenteraad steunt collegevoorstel voor MFA aan de Lange Vore

De afgelopen weken is het collegevoorstel voor een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) voor sport en cultuur aan de Lange Vore in Bavel behandeld in de gemeenteraad. Er bleek al veel steun te zijn voor het voorstel en dat is gisteren tijdens de raadsvergadering omgezet in een krachtig besluit. Hiermee kan een volgende fase gestart worden.

Eerder is aangegeven dat de begroting voor het gebouw een stuk hoger uitvalt dan de eerdere berekeningen in 2020. Daardoor wordt er naar kansen en mogelijkheden gezocht om de huidige begroting te verbeteren. Het college doet een beroep op Bavelse verenigingen om hierover mee te denken. De gemeenteraad sluit zich daarbij aan. De komende tijd worden verenigingen die al eerder meedachten over het plan opnieuw betrokken.