Gemeentebestuur besluit positief over Gebiedsvisie Bavel 2040

Aan de slag met Bavel! Dat is de kerngedachte van de langverwachte toekomstvisie van en voor het dorp Bavel. Na een intensieve samenwerking tussen het dorp en de gemeente heeft het college van burgemeester en wethouders positief ingestemd met de Gebiedsvisie Bavel 2040. De komende weken wordt de gebiedsvisie behandeld in de gemeenteraad.

De Gebiedsvisie Bavel 2040 is het resultaat van een coproductie tussen gemeente en dorp die in de zomer van 2022 startte. Deelnemers kwamen in 5 themagroepen elke maand bijeen om input voor de visie te verzamelen. Andere dorpsbewoners dachten tijdens verschillende informatiemomenten mee. Een toegewijd integraal team, onder leiding van oud-burgemeester Peter van der Velden, coördineerde het proces en voegde alle input samen. Dankzij deze wisselwerking is een integrale visie tot stand gekomen die aansluit bij bestaande visies uit het dorp en het beleid van de gemeente Breda. De gebiedsvisie beschrijft 5 speerpunten voor Bavel in 2040:

  • groenblauwe mantel rondom het dorp
  • levendig dorpshart voor ontmoeten en speciaalzaken
  • kenmerken en kwaliteiten van dorps wonen behouden
  • een nieuw bedrijventerrein met meerwaarde
  • gezonde en duurzame mobiliteit

Lees meer in de Gebiedsvisie Bavel 2040

De manier waarop deze gebiedsvisie tot stand is gekomen, is een erg mooi voorbeeld van een coproductie. We hebben als gemeente niet alleen aan deze visie gewerkt, maar juist samen met Bavel. De gebiedsvisie biedt houvast voor iedereen. Het is een belangrijke stap dat het college achter de plannen staat. De gemeenteraad gaat nu in gesprek met het college over deze plannen. Vervolgens is het vooral zaak om met z’n allen door te pakken. We gaan ervoor zorgen dat Bavel voor iedereen die fijne plek blijft om te wonen!

Eddie Förster
Wethouder Stedelijke ontwikkeling

Filmavond in de Tussendûr

Meer weten over de Gebiedsvisie Bavel 2040? Kom dan op woensdag 15 november om 20:30 uur naar de Tussendûr (Pastoor Doensstraat 3, Bavel). Tijdens een filmavond wordt de inhoud van de gebiedsvisie getoond én hoe ze daar gekomen zijn. Na afloop is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met mensen die een actieve rol hebben gespeeld in de totstandkoming van de visie. Aanmelden filmavond

Meer informatie over het proces van de gebiedsvisie en de lopende projecten in Bavel