Gemeente koopt grond in Bavel-West

De gemeente Breda koopt 4 percelen agrarische grond van één van de eigenaren aan de Veenstraat in Bavel-West. Die grond wil de gemeente in de toekomst gebruiken om woningen te bouwen. Om de gronden aan te kunnen kopen, maakte de gemeente in november 2019 gebruik van de ‘Wet voorkeursrecht gemeente’. De nu beoogde ontwikkeling voorziet 350 tot 450 verschillende typen huur- en koopwoningen, waarvan uitgegaan wordt van 20% sociale huur, 30% middenhuur en 50% vrije sector.

Het betreffende gebied aan de zuidwestkant van Bavel ligt ten oosten van de A27, ten noorden en deels ten (noord)westen van de Deken dr. Dirckxweg, deels ten westen van de Schoutenlaan en ten westen van de Vennekes en ten zuiden van de Molenakker. Door het grote tekort aan woningen, onderzoekt de gemeente meerdere mogelijke locaties voor woningbouwprojecten in de gemeente Breda. Ook in Bavel. Dit is benoemd in de Omgevingsvisie Breda 2040, die in oktober 2021 vastgesteld is door de gemeenteraad.

Meer informatie over Bavel West haalbaarheidsonderzoek woningen