Gemeente Breda elke woensdagmiddag aanwezig in Dorpshuis 't Klooster

We kunnen ons voorstellen dat u vragen of ideeën heeft over de ontwikkelingen in uw dorp. Daarom werken leden van het programmateam Bavel van de gemeente Breda sinds begin maart 2022 regelmatig in Dorpshuis ‘t Klooster. De eerste gesprekken die we voerden gingen over de grote vraag naar nieuwe woningen om voornamelijk senioren en starters een kans te geven in Bavel te blijven. Ook beantwoordden we vragen over de planning van de projecten. Tot slot bespraken we onderwerpen als straatverlichting en parkeeroverlast. Goed om te weten dat u deze laatste onderwerpen ook via de BuitenBeter app aan ons kunt melden.

Heeft u ook een vraag of idee? Loopt gerust binnen op woensdagen vanaf 13.00 uur in lokaal 0.4 van Dorpshuis ‘t Klooster.