Dorstseweg Bavel-Noord: Haalbaarheidsonderzoek woningen

Najaar 2023: tervisielegging ontwerpbestemmingsplan

Somnium Real Estate heeft het voornemen om 165 woningen te ontwikkelen in de hoek tussen de Dorstseweg, Kluisstraat, Lange Bunder en de snelweg A27 in Bavel. Het gaat om gevarieerde woningen met onder andere levensloopbestendige woningen voor senioren en woningen voor starters. Ook bevat het plan een zorgcomponent. Er is een landschappelijke en stedenbouwkundige visie voor dit gebied gemaakt die aan het dorp is gepresenteerd en waarvan de haalbaarheid is aangetoond.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Bavel, Nieuw Tervoort’

De gronden die tot voor kort in gebruik waren door agrariërs liggen in het plangebied voor een nieuw woongebied. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit plan ligt ter inzage van 24 oktober tot en met 4 december 2023. Op 8 november 2023 is er een inloopbijeenkomst.
Lees het nieuwsbericht  over het plan 

Meer informatie

Tijdlijn

Najaar 2023

Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan

Begin 2024

Verwachting definitief besluit plan in gemeenteraad