Dorstseweg Bavel-Noord: Haalbaarheidsonderzoek woningen

Voorjaar 2023: tervisielegging ontwerpbestemmingsplan

Somnium Real Estate heeft het voornemen om 165 woningen te ontwikkelen in de hoek tussen de Dorstseweg, Kluisstraat, Lange Bunder en de snelweg A27 in Bavel. Het gaat om gevarieerde woningen met onder andere levensloopbestendige woningen voor senioren en woningen voor starters. Ook bevat het plan een zorgcomponent. Er is een landschappelijke en stedenbouwkundige visie voor dit gebied gemaakt die aan het dorp is gepresenteerd en waarvan de haalbaarheid is aangetoond.

Meer informatie

Tijdlijn

December 2022

Besluitvorming haalbaarheid door college van B&W Gemeente Breda

Zomer 2023

Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan

Eind 2023

Verwachting definitief besluit plan in gemeenteraad