Dorstseweg 9: ontwikkeling woningen

Zomer 2023: tervisielegging ontwerpbestemmingsplan

Van Wanrooij voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar de bouw van ongeveer 8 woningen aan de Dorstseweg 9, het voormalige pand van kinderdagverblijf Krokofant. Het idee is om een aantal starterswoningen te ontwikkelen en een aantal koopwoningen bestemd voor de vrije sector. 

Tijdlijn

Zomer 2023

Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan

Begin 2024

Verwachting definitief besluit plan in gemeenteraad