Dorstseweg 9: ontwikkeling woningen

Haalbaarheidsonderzoek afgerond: begin 2023

Van Wanrooij voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar de bouw van ongeveer 8 woningen aan de Dorstseweg 9, het voormalige pand van kinderdagverblijf Krokofant. Het idee is om een aantal starterswoningen te ontwikkelen en een aantal koopwoningen bestemd voor de vrije sector. 

Tijdlijn

Vanaf 2021

Sloop pand

Begin 2023

Verwachte afronding haalbaarheidsfase, eerste plan op hoofdlijnen klaar

Vanaf voorjaar 2023

Bestemmingsplanwijzigingsprocedure