Bavel-Oost: Ontwikkeling nieuwe natuur Bavel-Oost

Aan de oostkant van Bavel, op diverse plekken langs de Molenleij en de Gilzewouwerbeek, worden komend jaar 12 kleine natuurgebieden aangelegd. De natuurgebieden dienen als verbindingszone voor de zeldzame boomkikker. Er komt ook een wandelroute in de nieuwe natuur.

De boomkikker dreigt uit te sterven in Brabant. Op nog maar een paar plekken is deze zeldzame kikkersoort te vinden. Daarom hebben 7 partijen, waaronder de gemeente Breda, de handen ineengeslagen om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Hierdoor kan de boomkikker zich verplaatsen naar andere soortgenoten. Dit verhoogt niet alleen hun overlevingskans, maar geeft ook een impuls aan andere planten en dieren in de omgeving.

Deze zogenoemde ecologische verbindingszone loopt van Gilze en Rijen via de oostkant van Bavel naar Alphen en Chaam. De zone heeft een totale lengte van ruim 11 kilometer.

Tijdlijn

Vanaf 2019

6 van de 12 kleine natuurgebieden zijn in de afgelopen jaren al ingericht

Winter 2023

Winter 2023: naar verwachting zijn alle natuurgebieden afgerond. 

Veelgestelde vragen

De gemeente Breda is verantwoordelijk voor de realisatie van het project in de omgeving van Bavel. Daarbij werken we samen met Waterschap Brabantse Delta, gemeente Alphen-Chaam, gemeente Gilze-Rijen, Golfbaan Toxandria, Groen ontwikkelfonds Brabant en provincie Noord-Brabant.

De boomkikker gaat heel snel achteruit. Om het van uitsterven te behoeden, is deze investering noodzakelijk. Toch betekent het niet dat we de nieuwe natuur alleen voor de boomkikker maken. Veel andere diersoorten profiteren mee van de aanleg van nieuwe natuur. Denk bijvoorbeeld aan diverse vlinders en libellen, maar ook struweelvogels en diverse zoogdieren.

De natuur is kwetsbaar, en daarom is dat niet de bedoeling. Niet alleen planten kunnen vertrapt worden. Ook hondenpoep zorgt voor voedingsstoffen waardoor snelgroeiende planten de zeldzamere planten weg concurreren. Honden vinden het fijn om in de poelen te kunnen zwemmen maar daardoor wordt het water troebel en groeien er minder planten waar de boomkikker zijn eitjes aan vastmaakt.

Dat kan zeker! Heeft u een huis in het buitengebied en bijvoorbeeld een grote tuin? Dan kunt u gebruik maken van de Stimuleringsregeling Landschap. Ook kun u in en rond uw erf maatregelen nemen met de Erven plusregeling. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Brabants Landschap of met ons als gemeente Breda.