April 2023: (gemeente)nieuws uit Bavel

Iedere maand verstuurt de gemeente een nieuwsbrief naar geïnteresseerden om hen op de hoogte te houden van nieuws over een aantal grote projecten in Bavel. In dit nieuwsbericht zijn alle updates van de Bavel Update uit april meegenomen. 

18 april: Informatieavond Gebiedsvisie Bavel 2040 op hoofdlijnen in Korenmolen de Hoop

Op dinsdag 18 april van 19.00 - 21.30 uur presenteert het team van ‘Samen aan de slag voor Bavel’ een nieuwe tussenstand van de gebiedsvisie op hoofdlijnen. In Korenmolen de Hoop wordt u bijgepraat over de keuzes die zijn gemaakt naar aanleiding van de Bavelse wintermarkt en de belangrijkste uitgangspunten per themagroep tot nu toe. Er is ook een markt waar u met ons in gesprek kunt gaan. Komt u ook? 
Direct aanmelden

Nieuwe buitensportlocatie bij trapveldje aan Lange Bunder

Dit voorjaar worden permanente sporttoestellen aan de noordkant van de Lange Bunder geplaatst, naast het voetbalveld. De nieuwe buitensportlocatie is een initiatief van de Dorpsraad Bavel die in samenwerking met de gemeente Breda inwoners wil stimuleren om meer te bewegen. Op de nieuwe buitensportlocatie komt een aantal eenvoudige sporttoestellen te staan die gratis te gebruiken zijn voor jong en oud. De aanleg begint eind april en is naar verwachting medio mei klaar.


Haalbaarheid vastgesteld ontwikkeling Dorstseweg 9

Ontwikkelaar Van Wanrooij heeft een ontwikkelvisie ingediend bij de gemeente voor de realisatie van 8 woningen aan de Dorstseweg 9. Dit is de locatie van het voormalige pand van kinderdagverblijf Krokofant. Van Wanrooij wil hier een aantal starterswoningen en een aantal koopwoningen bestemd voor de vrije sector ontwikkelen. Het college van B&W heeft de ingediende visie als haalbaar vastgesteld. Hierdoor start de ontwerpfase waarin (contractuele) afspraken worden gemaakt. Ook start de voorbereiding voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

Uitbreiding Bastiaansen Modestad mooie bijdrage aan bruisend Hart van Bavel

Bastiaansen Modestad vierde in maart de opening van haar tweede vestiging aan de Kerkstraat in Bavel. Een herenzaak van 1500 m2 werd in het voormalige café en zalencentrum ‘De Tussenpauz’ geopend met een aangrenzende gastrobar genaamd VIN’S. Ook de dameszaak kreeg een volledige make-over. Een bruisend Hart van Bavel, daar draagt deze uitbreiding van het eet- en winkelaanbod zeker aan bij. We feliciteren Bastiaansen Modestad dan ook graag met deze mijlpaal.