Hoogbouwwoningen in Breda-Noord

Wijkwerk

Heeft u plannen voor uw woonomgeving op het gebied van verkeer, parkeren, openbaar groen, onveilige plekken. Dan kunt u terecht bij het wijkteam van uw wijk. Samen met de bewoners en instanties werken de wijkteams aan de verbetering van de woonomgeving. Hier vindt u meer informatie over wijkwerk, de diverse accommodaties en activiteiten.

Buurt- en gemeenschapshuizen

Verspreid door Breda bevinden zich 36 buurt- en gemeenschapshuizen. Een klein deel van deze accommodaties zijn in particulier bezit, het grootste deel is eigendom van de gemeente. De verschillende buurt- en gemeenschapshuizen worden beheerd en geƫxploiteerd door stichting Surplus Welzijn, vrijwillige besturen of door de gemeente Breda.

Ga naar een overzicht van buurt- en gemeenschapshuizen

Onder het overzicht zijn per buurt- en gemeenschapshuis de contactgegevens en aanvullende informatie over de accommodaties te vinden.

Over de accommodaties in beheer bij de gemeente; buurthuis Doornbos, Multi cultureel centrum de Incom en Ouderencentrum de Zilverberk zijn op deze website ook de gebruik- en verhuurmogelijkheden beschreven.

Achtergrondinformatie Buurt- en gemeenschapshuizen

De afgelopen jaren zijn door de gemeenteraad de beleidsuitgangspunten voor het accommodatiebeleid van buurt- en gemeenschapshuizen vastgesteld. Het begrip aandachtsbuurt speelt een cruciale rol in dit beleid.

Buurthuizen

In aandachtsbuurten gelegen accommodaties worden op een andere ( ruimere) wijze gefaciliteerd en ondersteund dan niet in aandachtsbuurten gelegen welzijnsaccommodaties. Accommodaties in aandachtsbuurten hebben recht op extra faciliteiten/ ondersteuning ten aanzien van beheer. Deze accommodaties ontvangen aanvullend op hun maatwerksubsidie een subsidie waarmee zij hun beheer zelf kunnen inkopen. Op basis van objectieve criteria komen 12 buurten in de stad in aanmerking voor de status aandachtsbuurt. De welzijnsaccommodaties in die buurt worden dan ook beschouwd als buurthuis

Gemeenschapshuizen

De accommodaties die niet in een aandachtsbuurt liggen, krijgen een subsidie op basis van normbedragen. Deze accommodaties ontvangen een vast bedrag voor ieder dagdeel dat zij hun accommodatie gratis beschikbaar stellen aan door de gemeente erkende (gesubsidieerde) welzijn- en cultuurclubs.

Meer informatie hierover vindt u in het accommodatiebeleid.

Het accommodatiebeleid Alles onder een dak is onlangs geƫvalueerd. De resultaten van de evaluatie worden begin 2011 door de raad besproken en vervolgens wordt een nieuw accommodatiebeleid ontwikkeld.

Activiteitensubsidie

De gemeente Breda verleent voor bepaalde activiteiten subsidie in de vorm van een vergoeding voor de onkosten of gratis huisvesting in een van de buurt- of gemeenschapshuizen. Meer informatie over subsidies, vindt u in het subsidieloket.