Amphia Ziekenhuis

Gezondheid

Een goede gezondheid is van groot belang. Zoekt u advies, hulp, verwijsmogelijkheden of een luisterend oor? Via onderstaande linken vindt u alles terug over publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg in Breda.

De gemeente is bij wet verplicht een GGD in stand te houden. De gemeente Breda is samen met 17 andere gemeenten in West-Brabant verantwoordelijk voor de GGD West-Brabant. Met de GGD worden afspraken gemaakt over de uitvoering van het zogenaamde basistakenpakket. Dit zijn diverse activiteiten op het gebied van volksgezondheid, zoals infectieziektenbestrijding, technische hygiënezorg, activiteiten gericht tegen SOA. Daarnaast werkt de gemeente samen met de GGD en nog een aantal andere organisaties, zoals bijvoorbeeld Novadic-Kentron (verslavingszorg), GGZ Breburg en Breda-Actief, aan de uitvoering van diverse preventieprogramma’s. Deze preventieprogramma’s richten zich op de speerpunten van het gemeentelijke beleid.

Meer informatie:

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Jongeren op gezond gewicht (JOGG)

Takenpakket van de GGD
 

Ieder kind in beeld

Natte koeltorens en legionella

Voorbeelden van natte koeltorens