Geschikt wonen voor iedereen

Zelfstandig blijven wonen waar je je prettig voelt, ook als je wat ouder bent of een beperking hebt. Maar dan wel met de nodige voorzieningen in de buurt. Dat is in een notendop de doelstelling van het Bredase project Geschikt Wonen voor Iedereen. Het project GWI is, sinds de start in 1998, uitgegroeid tot een project van formaat.

Gemeente en maatschappelijke partners maken zich samen sterk voor een stad waarin wonen, welzijn en zorg goed geregeld en voor iedereen bereikbaar is.
Dat gebeurt door te werken aan:

  • Voldoende geschikte huisvesting ook voor mensen met een beperking;
  • Een toegankelijke woonomgeving met veilige looproutes en voldoende openbaar vervoer;
  • De aanwezigheid van basisvoorzieningen (winkels, openbaar vervoer, bank/postagentschap en dergelijke);
  • De aanwezigheid van zorg- en welzijnsvoorzieningen.
     

Aanpak in vijftien gebieden

foto's van gewone mensen in het straatbeeld