Verzorgingstehuis

Familie, Zorg en Welzijn

In Breda gaat zorg verder dan de fysieke gezondheid. Breda moet een plaats zijn waar bewoners zich goed voelen. Nu en in de toekomst.
De komende jaren verandert er veel  voor mensen die ondersteuning nodig hebben.  De gemeente krijgt meer verantwoordelijkheden, maar minder geld om die ondersteuning te organiseren.