Zorg en ondersteuning

Door Corona leven er veel vragen bij Zorgaanbieders en leveranciers Wmo en Beschermd wonen. Vragen over tarieven, declaraties, hulpmiddelen leveren, afhandeltijd beschikkingen, testen van medewerkers enzovoort.
Gemeente Breda heeft antwoorden geformuleerd op veelgestelde vragen.  
Wilt u als zorgaanbieder (contract of persoonsgebonden budget) of leverancier van hulpmiddelen de vragen en antwoorden ontvangen mailt u naar contractenwmo@breda.nl. U krijgt het document per e-mail toegestuurd.

Uw Reactie
Uw Reactie