Zienswijze indienen

Wilt u reageren op een besluit dat de gemeente nog moet nemen? In bepaalde gevallen kunt u dan een zienswijze indienen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een ruimtelijk plan. Of naar aanleiding van een vergunningaanvraag, als u belanghebbende bent.

Een zienswijze indienen is een formele procedure. Heeft u een opmerking of vraag, neem eerst contact op met de gemeente.

Voorwaarden

  • Een zienswijze dient u in binnen de daarvoor vastgestelde termijn. Deze staat altijd vermeld in de bekendmaking. De datum van ontvangst is leidend voor de bepaling of een zienswijze op tijd is ontvangen.
  • U kunt alleen een zienswijze indienen op een besluit dat de gemeente nog moet nemen. In de bekendmaking, die u kunt vinden op www.overheid.nl, staat vermeld of het mogelijk is om een zienswijze in te dienen.

Wat gebeurt er met uw zienswijze

U ontvangt een ontvangstbevestiging. Ingediende zienswijzen neemt de gemeente mee in de belangenafweging voor het besluit. Dit betekent niet dat alle zienswijzen volledig worden overgenomen in het besluit. 

Gaat uw zienswijze over een ruimtelijk plan? U ontvangt per e-mail een reactie op uw zienswijze.

Gaat uw zienswijze over een vergunningsaanvraag? U ontvangt per e-mail het besluit, met daarbij de reactie op uw zienswijze.  

Schriftelijk indienen

 U kunt ook  schriftelijk uw zienswijze indienen. Deze bevat tenminste:

  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer en e-mailadres
  • de bekendmaking waarop u reageert
  • het nummer van het ruimtelijk plan (dit nummer begint met NL.IMRO.0758)
  • uw reactie op het toekomstige besluit: wat wilt u de gemeente meegeven?
  • uw handtekening

Niet eens met een genomen besluit

Bent u het niet eens met een genomen besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Uw Reactie
Uw Reactie