WOZ

De Belastingsamenwerking West-Brabant stelt elk jaar namens de gemeente de waarde vast van alle onroerende zaken, de WOZ. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde op het aanslagbiljet is vastgesteld op 1 januari van het jaar daarvoor.

WOZ-waarde van woningen inzien  

U kunt van alle woningen in en buiten Breda de WOZ-waarde opvragen.

WOZ-waarde van woningen inzien     

Taxatieverslag inzien 

U kunt van uw eigen woning of bedrijfspand het taxatieverslag opvragen. In een taxatieverslag staan de gegevens die gebruikt zijn bij het bepalen van de waarde.

Taxatieverslag van uw woning inzien met DigiD  

Taxatieverslag van uw bedrijfspand inzien

Ondernemers hebben voor het opvragen van het taxatieverslag van een bedrijfspand het beschikkingsnummer en de WOZ-waarde nodig.

Heeft u vragen over het taxatieverslag of de WOZ-waarde? Neem dan contact op met de BWB.

Bezwaar maken tegen WOZ beschikking

Wanneer u het niet eens bent met de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand kunt bezwaar maken tegen de beschikking Waardering Onroerende Zaken (WOZ). U maakt bezwaar bij de BWB.

Wat vindt u van onze website?