Welkom in mijn wijk

Wijkgericht werken

Wijkgericht werken is een nieuwe  aanpak van het sociale en fysieke beheer in Breda. Het nieuwe is dat niet de Gemeente maar bewoners en professionele organisaties aangeven wat er in de buurt moet gebeuren om de leefbaarheid te verbeteren. Dit betekent dat de Gemeente samen met de buurt activiteiten afstemt op de vraag van de bewoners en niet andersom. Het gaat om samen denken, praten, keuzes maken en doen. Zie voor het beleid de toegevoegde nota onder dit artikel.

Wijkplatforms en aanmelden

Wijkgericht werken, de andere aanpak en de elementen.
10649


 


Wijkplannen.
10650


 

 

De wijkmanagers: voor uw ideeën of plannen voor de toekomst van uw wijk.11553
 

 

Aan de slag..10652


 

De andere aanpak

De andere aanpak

Wijkplannen

Wijkplannen

Wijkmanagers

Deurmat met tekst: "welkom in mijn wijk"

Doet u mee, aan de slag

Doet u mee

Breda Doet stimuleert initiatieven van bewoners via wijkplatforms