Onderhoud in Breda

Op dit onderdeel vindt u meer informatie over het onderhoud in Breda. Het gaat hier om onderhoud aan het groen en onderhoud aan wegen en riolering of aan bouwwerken.

Is er onderhoud in uw straat of buurt dan wordt u hierover geïnformeerd met borden en/of een Breda bericht.

Heeft u een vraag over werkzaamheden in de stad, neem dan contact op met de gemeente.

Iets kapot in uw buurt, bijvoorbeeld een gat in de weg, losliggende stoeptegels, overhangende takken enzovoort. Vul dan het meldingsformulier in.

Gladheidbestrijding

Onderhoud groen

Cartier van Disselstraat

Onderhoud aan wegen en rioleringen

Herinrichting Bavelselaan

Herinrichting Concordiaplein

Baronielaan 2017