Medewerkers werken aan het groen

Werken aan de stad

Onze openbare ruimte is het visitekaartje van de stad. De openbare ruimte is kostbaar en iedere inwoner en gebruiker is er verantwoordelijk voor. De gemeente onderhoudt de openbare ruimte. Dit doet de gemeente door straten, plantsoenen en bomen, bruggen, openbare verlichting, riolering enzovoorts te onderhouden.

Onderhoud in Breda

Onderhoud in Breda