Groene bos

Duurzaamheid en milieu

Breda wil een duurzame stad zijn. Duurzame ontwikkeling betekent dat we ervoor zorgen dat Breda  nu en in de toekomst  aantrekkelijk is voor haar bewoners en bedrijven. Voorwaarde daarvoor is dat de gevolgen voor het milieu (onze leefomgeving, Planet), voor de economie (onze portemonnee, Profit) en voor de maatschappij (voor de mensen, People) in samenhang worden bezien.

Duurzaamheidsvisie Breda 2030

Op 3 maart 2016 heeft de Gemeenteraad de Duurzaamheidsvisie 2030 vastgesteld. Het rapport met de zogenaamde Act Sheets (per milieuthema) staat onder dit artikel.

11429

Duurzaamheid

Duurzaamheid en hoe Breda dat een plek geeft op verschillende terreinen (zoals wonen, werken en mobiliteit).

75

Milieuthema's

Milieuthema's (zoals afval, energie / klimaat en lucht) en de doelen die Breda wil bereiken.

76

Milieu-instrumenten

Milieu-instrumenten, de manier waarop Breda dat aanpakt (door bijvoorbeeld zo veel mogelijk te delen, door natuur- en milieueducatie en door toezicht te houden op bedrijven).

Bijlagentabel
BijlageGrootte
duurzaamheidsvisie_2030_def_03032016.pdf…2.28 MB
actsheets_dzvisie_2030_def_03032016.pdf…1.15 MB

Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.